Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Formules intikken

1. Leerdoel

De student moet de verschillende mogelijkheden voor het opbouwen van formules kennen en kunnen toepassen.  Ook de meest gangbare formules inzake optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, percenteren, datum en tijd, moeten gekend zijn.

2. Werkwijze

2.1. Wat zijn formules?

Het is inmiddels duidelijk dat in de cellen van MS Excel-werkbladen getallen of teksten kunnen worden ingevoerd.  De werkelijke kracht van MS Excel schuilt echter in de mogelijkheid om ook formules in werkbladcellen in te voegen.  Formules maken het mogelijk om allerhande berekeningen automatisch uit te voeren.  Daardoor kan een werkblad met ruwe cijfergegevens worden omgebouwd tot een werkblad met zinvolle informatie.

2.2. Waarden en operatoren

Formules worden opgebouwd uit twee basiselementen: waarden en operatoren.

 1. Waarden kunnen zowel getallen zijn (215, -12, ...) als celverwijzingen (A1, B3 of F23) of een celbereik (A2:C5).  Celverwijzingen maken het voor MS Excel mogelijk om bepaalde getallen, die in een formule moeten worden gebruikt, te kunnen vinden.

 2. Operatoren maken MS Excel duidelijk wat er met de opgegeven getallen dient te gebeuren: 
optellen  +
aftrekken  -
vermenigvuldigen  *
delen /
klik hier voor meer info  

Daarenboven kunnen ook vergelijkingsoperatoren in formules worden gebruikt, die twee getallen met elkaar vergelijken: 

groter dan >
kleiner dan <
gelijk aan =
kleiner dan of gelijk aan <=
groter dan of gelijk aan >=
niet gelijk aan <>

Thans bespreken we de werkwijze die erin bestaat de celadressen en operatoren van formules handmatig in te tikken.  Op de volgende webpagina wordt toegelicht hoe formules kunnen opgebouwd worden met behulp van de muis.

3. Voorbeeld

 1. Selecteer de cel die de nieuwe formule moet bevatten: wanneer je een cel aanklikt, kan je de formule:

  1. hetzij in de cel invoeren (rechtstreekse celbewerking)

 1. hetzij in de formulebalk (formulebalkbewerking)

 1. Tik een gelijkheidsteken om de formule te beginnen =

 2. Tik achter het gelijkheidsteken het celadres van de eerste cel in die de waarde bevat waarmee gerekend moet worden ; bijvoorbeeld: A3

 3. Voer achter de eerste celverwijzing de gepaste 'operator' in ; bijvoorbeeld: + (plusteken) of - (minteken) of  / (deelteken), enzovoort.

 4. Tik achter de operator het celadres in van de tweede cel, die een waarde bevat waarmee moet gerekend worden ; bijvoorbeeld: B3

 5. Tik eventueel een volgende operator en volgende celverwijzing in, totdat de gehele formule klaar is.

 6. BeŽindig de invoer met:

  1. een klik op de knop 'Invoer' in de formulebalk

  2. of druk op de 'Enter'-toets van je klavier

4. Oefening 1

 1. Open een willekeurig werkblad

 2. Tik in cel A1 de waarde 100

 3. Tik in cel A2 de waarde 50

 4. Klik in cel A3 om deze te selecteren

 5. Tik in de formulebalk     =A1+A2

 1. Klik op de knop 'Invoeren' om te beŽindigen

 2. Het resultaat van de optelling verschijnt in cel A3

5. Oefening 2

 1. Open een willekeurig werkblad

 2. Tik in cel C1 de waarde 100

 3. Tik in cel C2 de waarde 50

 4. Klik of dubbelklik in cel C3 om deze te selecteren

 5. Tik in de cel (en thans dus bij wijze van oefening NIET in de formulebalk)  =C1+C2

 1. Druk op de 'Enter'-toets om de invoer te beŽindigen

 2. Het resultaat van de optelling verschijnt in cel C3, terwijl thans cel C4 geselecteerd is

6. Foutafhandeling

Wanneer je een fout in de formule maakt (bijvoorbeeld: als je in bovenstaande figuur de formule C1/B2 invoert in cel C3), dan toont MS Excel een foutmelding.

Wanneer je de muiswijzer op het waarschuwingsicoon zet, verschijnt een toelichting aangaande de gemaakte fout.

Indien je het waarschuwingsicoon aanklikt, verschijnt een snelmenu met een aantal opties aangaande de mogelijke foutafhandelingen.

Door op de cel met de foute formule te dubbelklikken, kan je de fout herstellen.

7. Oefening

Open werkblad 'Formules1' in het bestand 'Oefeningen.xlsx' en volg de instructies. Je kan je uitkomsten controleren in het bestand 'Oefeningen_Oplossing.xlsx' werkblad 'Formules1'.

Indien je nog niet over deze bestanden beschikt, dan kan je ze hier downloaden.

8. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'formule maken'.