Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Formules opbouwen met de muis

1. Leerdoel

De student moet een formule kunnen opbouwen, gebruik makend van de muis, door de verschillende elementen van een formule al klikkend samen te voegen.

2. Werkwijze

Tikken zal vaak leiden tot tikfouten.  De voorgaande manier van formule-invoer is daarom voor verbetering vatbaar.  Thans bekijken we hoe een formule in een cel ingevoerd kan worden met een minimum aan tikwerk.

 1. Selecteer de cel waarin de formule zal gebouwd worden

 2. Tik het gelijkheidsteken als begin van de formule in het invoerveld van de formulebalk

 1. Klik één keer in de cel waarvan het celadres moet worden ingevoerd in de formule ; bijvoorbeeld: klik in de cel C1

 1. Daardoor wordt het celadres naar cel C1 achter het gelijkheidsteken onmiddellijk ingevoegd

 2. Tik in de formulebalk, vlak achter de eerste celverwijzing het minteken

 3. Klik in de cel waarvan thans het celadres aan de formule moet worden toegevoegd.  In het voorbeeld: klik op cel C2

 1. Klik op de knop 'Invoeren' of druk op de 'Enter'-toets om te beëindigen.  Het resultaat van de formule verschijnt in de cel waarin de formule werd ingevoegd.

3. Oefening1

 1. Open een willekeurig werkblad

 2. Tik in cel A1 de waarde 500

 3. Tik in cel A2 de waarde 100

 4. Klik in cel A3 om deze te selecteren, ten einde de formule in deze cel in te voeren

 5. Tik in de formulebalk     =

 6. Klik met de muis op cel A1 (het celadres A1 wordt daardoor achter het gelijkheidsteken geplaatst)

 7. Tik het deelteken '/' in de formulebalk, vlak achter het eerste celadres

 8. Klik met de muis op cel A2 (dit celadres wordt daardoor achter het deelteken gezet)

 9. Klik op de knop 'Invoeren' om te beëindigen

 10. Het resultaat van de deling verschijnt in cel A3

4. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'formule maken'.