Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Operatoren in formules

1. Leerdoel

De belangrijkste operatoren, die in formules kunnen gebruikt worden, moeten gekend zijn en worden toegepast.

2. Toelichting

Met operatoren wordt het type berekening, dat op de elementen in een formule moet worden uitgevoerd, opgegeven. MS Excel kent vier verschillende typen operatoren voor berekeningen:

  1. rekenkundige operatoren,

  2. vergelijkingsoperatoren,

  3. tekstoperatoren en

  4. verwijzingsoperatoren.

2.1. Rekenkundige operatoren

Als rekenkundige basisbewerkingen moet worden uitgevoerd, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, getallen combineren en numerieke resultaten produceren, kan je de volgende rekenkundige operatoren gebruiken.

Rekenkundige operator Bewerking Voorbeeld
+ (plusteken) Optellen 3+3
(minteken) Aftrekken
Negatief maken
3–1
–1
* (sterretje) Vermenigvuldigen 3*3
/ (slash) Delen 3/3
% (procentteken) Percentage berekenen 20%
^ (caret) Machtsverheffen 3^2 (hetzelfde als 3*3)
 

2.2. Vergelijkingsoperatoren

Met de volgende operatoren kunnen twee waarden worden vergeleken. Het resultaat van een dergelijke vergelijking is een logische waarde: WAAR of ONWAAR.

Vergelijkings-
operator
Bewerking Voorbeeld
= (gelijkteken) Is gelijk aan A1=B1
> ('groter-dan'-teken) Is groter dan A1>B1
< ('kleiner dan'-teken) Is kleiner dan A1<B1
>= ('groter dan of gelijk'-teken) Is groter dan of gelijk aan A1>=B1
<= ('kleiner dan of gelijk'-teken) Is kleiner dan of gelijk aan A1<=B1
<> ('ongelijk'-teken) Is niet gelijk aan A1<>B1
 

2.3. Tekstoperator

Met het en-teken (&) kunnen één of meer tekstreeksen tot één tekstfragment worden samengevoegd.

Tekst
operator
Bewerking Voorbeeld
& (en-teken) Twee waarden koppelen of verbinden tot één tekstwaarde 'Noorden' & 'wind' resulteert in 'Noordenwind'
 

2.4. Verwijzingsoperatoren

Met de volgende verwijzingsoperatoren kunnen meerdere celbereiken in één formule voor berekeningen worden samengevoegd.

Verwijzings-
operator
Bewerking Voorbeeld
: (dubbele punt) Bereikoperator die resulteert in een celverwijzing waarmee wordt verwezen naar alle cellen tussen de twee vermelde cellen plus die twee cellen zelf B5:B15
; (punt komma) Verenigingsoperator die meerdere verwijzingen tot één verwijzing combineert SOM(B5:B15;D5:D15)
 

3. Oefening

Klik hier om de Oefening 'Operatoren' te starten.

4. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'operatoren'.