Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Bereiknamen in formules toepassen

1. Leerdoel

Studenten moeten het gebruik van bereiknamen in formules kennen en kunnen toepassen.

2. Werkwijze

Eerder werd uitgelegd hoe aan een werkblad bereiknamen kunnen worden toegekend, wat het gebruiksgemak sterk kan verhogen.  In formules kan namelijk naar dergelijke bereiknamen verwezen worden op dezelfde wijze als naar cellen.

Je kan de bereiknaam ofwel rechtstreeks in de formule intikken.  Bijvoorbeeld: '=A2/Eurokoers' of zoals we in het laatste voorbeeld van de voorgaande oefening aantoonden: '=Totaal*2'.  Je  kan de bereiknaam echter ook op de volgende wijze invoegen:

 1. Tik het gelijkheidsteken '=' in om de formule te beginnen

 2. Klik in het lint op het tabblad 'Formules'

 3. Klik in de groep 'Gedefinieerde namen' op de opdrachtknop 'Gebruiken in formule'.

 1. Daardoor wordt een rolmenu geopend waarin je de bereiknaam - die je wil invoegen in de formule - kan aanklikken

 2. Vervolledig de formule en beëindig ze op de gebruikelijke wijze.

3. Oefening: bereiknamen in formules gebruiken

 1. Open een nieuwe werkmap op basis van het sjabloon 'Lege werkmap':

  1. Klik op het tabblad 'Bestand'
  2. Selecteer de menu-optie 'Nieuw'
  3. Klik op het sjabloon 'Lege werkmap'

 1. Tik de gegevens in het eerste werkblad zoals weergegeven in onderstaande figuur:

 1. Tik in cel B5 een formule die beide voorgaande getallen bij elkaar optelt: =B3+B4

 2. Ken aan cel B5 de bereiknaam 'Totaal' toe


 1. Bereken in cel B7 de BTW:

 1. Bereken het totaal, inclusief het berekende BTW-bedrag, in cel B8:
  1. Klik op cel B8
  2. Tik in de formulebalk: =
  3. Klik op het tabblad 'Formules'
  4. Klik in de groep 'Gedefinieerde namen' op de opdrachtknop 'Gebruiken in formule'
  5. Klik in het daardoor geopende rolmenu op de optie 'Totaal'

Deze oefening maakt duidelijk dat het gebruik van bereiknamen formules meer leesbaar maakt én dat er verschillende werkwijzen kunnen worden gevolgd om bereiknamen in formules op te nemen.

4. Oefening 2

Open werkblad 'Bereiknamen' in het bestand 'Oefeningen.xlsx' en volg de instructies. Je kan je uitkomsten controleren in het bestand 'Oefeningen_Oplossing.xlsx' werkblad 'Bereiknamen'.

Indien je nog niet over deze bestanden beschikt, dan kan je ze hier downloaden.

5. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'formule maken'.