Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Bereiknamen

1. Leerdoel

De student moet het begrip 'bereiknaam' kennen en kunnen toepassen in verwijzingen.

2. Toelichting

Wanneer je een werkblad handig wil inrichten is het mogelijk om belangrijke gebieden in het werkblad een beschrijvende naam te geven: een 'bereiknaam'.   Bereiknamen bieden twee grote voordelen:

 1. Door een bereik een naam te geven, kan je makkelijk samenhangende groepen van gegevens kiezen en selecteren

 2. Als je de namen van bereiken als argument in formules gebruikt, dan zijn formules aanzienlijk makkelijker te gebruiken.

Zo is bijvoorbeeld de formule '=Som(Reisonkosten)' zinvoller dan de formule '=Som(E5:G33)'.

3. Werkwijze

Bereiknamen kunnen worden toegekend via het 'naamvak' naast de formulebalk of via het Excel-lint.

3.1. Een naam geven in het naamvak

 1. Selecteer het bereik waaraan je een bereiknaam wil toekennen.

 2. Klik op het naamvak links in de formulebalk (in onderstaande figuur bevat het naamvak het celadres 'B2').

 1. Voer in het naamvak een naam in voor dit bereik die de betekenis ervan duidelijk omschrijft (in onderstaande figuur: 'Stadsnaam').

 1. Druk op de 'Enter'-toets om de nieuwe bereiknaam te bevestigen.

Let wel: bereiknamen kunnen geen spaties en leestekens bevatten!  Wanneer je toch bijvoorbeeld een bereiknaam met een spatie invoert verschijnt een foutmelding.

3.2. Een naam geven via het lint

 1. Selecteer het bereik dat een naam moet krijgen

 2. Klik op het tabblad 'Formules'

 3. Klik in de groep 'Gedefinieerde namen' op de opdrachtknop 'Naam definiëren'.

 1. Daardoor wordt het Dialoogvenster 'Nieuwe naam' geopend. Tik in het invoervak 'Naam' de nieuwe bereiknaam.

 1. In het vak 'Verwijst naar', onderaan in het dialoogvenster, is het bereik van de geselecteerde cellen reeds ingevuld, voorafgegaan door een gelijkheidsteken

 2. Klik op 'OK' om de naam in te voeren.

4. Oefening

 1. Open MS Excel

 2. Tik in de cel 'A1' 'Reiskosten 2016'

 3. Druk op de 'Enter'-toets om het invoegstreepje te verplaatsen naar cel 'A2'

 4. Tik in deze cel 'Jan'

 5. Druk op de cursortoets 'pijl-naar-rechts' om het invoegstreepje te verplaatsen naar cel 'B2'

 6. Tik in deze cel 'Lia'

 7. Klik op de cel 'A4' om deze te selecteren en tik 'Reiskosten 2017'

 8. Druk op de 'Enter'-toets en tik in cel 'A5' 'Jan'

 9. Druk op de 'Tab'-toets op je toetsenbord en tik in cel 'B5' andermaal 'Lia'

 10. Klik op cel 'A1' om deze te selecteren

 11. Bemerk dat in je werkblad de huidige geselecteerde cel op twee manieren wordt aangegeven:

 1. Klik in het tabblad 'Formules' op de knop 'Naam definiëren' om het dialoogvenster 'Nieuwe naam' te openen.

 1. MS Excel stelt voor om aan deze cel de bereiknaam 'Reiskosten_2016' toe te kennen.  Bemerk dat in het invoerveld 'Verwijst naar' wordt voorgesteld om deze bereiknaam toe te kennen aan het celbereik 'Blad1' en cel 'A1'. Op de betekenis van het uitroepteken en dollarteken, komen we verder in de cursus terug.

 2. Vermits zowel de bereiknaam als het celbereik gepast lijken, klik je op de 'OK'-knop om beide toe te kennen.

 3. Klik op cel 'A4' en klik in het tabblad 'Formules' andermaal op de knop 'Naam definiëren'.

 1. Aangezien we de voorgestelde bereiknaam en het celbereik aanvaardbaar achten, druk je op 'OK' om deze naam toe te kennen.

5. Het 'Ga naar'-commando gebruiken

Zoals hoger uitgelegd is het toekennen van bereiknamen aan cellen of celbereiken onder meer handig om snel doorheen een werkblad te navigeren.

MS Excel biedt daartoe het commando 'Ga naar' aan, dat je op drie wijzen kan activeren:

 1. Klik in het lint van MS Excel op het tabblad 'Start' en in de groep 'Bewerken' op de knop 'Zoeken en selecteren'. Kies vervolgens in het vervolgmenu voor de optie 'Ga naar...'

 1. Druk op de 'Control'-toets op je toetsenbord en hou deze ingedrukt terwijl je op de toets 'G' drukt

 2. Druk op de bovenste rij van je klavier op de functietoets F5

In al deze gevallen wordt een dialoogvenster 'Ga naar' geopend, waarin de in de vorige oefening ingevoerde bereiknamen als aanklikbare opties worden weergegeven.

Het volstaat dus om thans op de bereiknaam 'Reiskosten_2017' te klikken en vervolgens op de 'OK'-knop om meteen cel 'A4' te selecteren.

Wanneer je met zeer uitgebreide werkbladen aan het werk bent, is het 'Ga naar'-commando een handig hulpmiddel om snel in het werkblad te navigeren.

6. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'naamvak'.