Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Celbereiken

1. Leerdoel

Door de student moet het werken met celbereiken gekend zijn.

2. Werkwijze

Verscheidene cellen kunnen in één keer bewerkt worden (er een Excel-opdracht op toepassen) door ze gelijktijdig te selecteren als een 'bereik'.  Een bereik is namelijk een aaneengesloten reeks cellen.  

Eens een celbereik geselecteerd kan je bijvoorbeeld:

Een celbereik kan op twee verschillende wijzen geselecteerd worden: met de muis en met het toetsenbord.

2.1. Celbereik selecteren met de muis

 1. Klik op een cel die de hoek vormt van een bereik dat je wil selecteren

 2. Druk de linkermuisknop in en sleep de muiswijzer over het bereik

 3. Tijdens het slepen worden de geselecteerde cellen ingekleurd

 4. Wanneer de tegenovergestelde hoek van het bereik wordt bereikt, laat je de muisknop los

2.2. Celbereik selecteren met het toetsenbord

 1. Klik op de hoekcel van het bereik dat je wil selecteren

 2. Hou de 'Shift'-toets (waarmee je hoofdletters intikt) ingedrukt en gebruik de pijltoetsen om het bereik te markeren

Of nog, wanneer je een groot celbereik wil selecteren waarvan de rechterbenedenhoek buiten het beeldscherm valt:

 1. Klik op de cel in de linkerbovenhoek van het bereik dat je wil selecteren

 2. Navigeer met behulp van de schuifbalken totdat de cel in de rechterbenedenhoek van het bereik zichtbaar wordt

 3. Druk op de 'Shift'-toets en hou deze ingedrukt terwijl je de cel in de rechterbenedenhoek aanklikt

2.3. Meerdere celbereiken gelijktijdig selecteren met de muis

 1. Selecteer een eerste bereik op één van de voornoemde wijzen.

 2. Hou de 'Ctrl'-toets op het klavier ingedrukt en selecteer ondertussen de andere celbereiken met de muis.

3. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'cellen selecteren'.