Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Lettertype, tekenstijl en puntgrootte

1. Leerdoel

De student moet de inhoud van een cel kunnen opmaken naar lettertype, tekenstijl en puntgrootte, zowel met behulp van de knoppen op het lint, als met het dialoogvenster 'Lettertype'.

2. Werkwijze

Voor het 'opmaken' van een celinhoud kan je twee verschillende functies van Excel activeren: de groep 'Lettertype' op het tabblad 'Start' of het dialoogvenster 'Celeigenschappen'.

2.1. Opmaak met behulp van het lint

In het tabblad 'Start' van het MS Excel-lint bevat de groep 'Lettertype' meerdere keuzelijsten en knoppen om tekst op te maken.  

Vermits het gebruik van deze knoppen vergelijkbaar is met dezelfde knoppen in MS Word, zal je er wellicht reeds mee vertrouwd zijn. We verwijzen tevens naar het helpprogramma van MS Excel om het gebruik van de onderstaande knoppen beter te leren kennen.

Lettertype


een lettertype kiezen

Onderstrepen
onderstreept weergeven
Opvulkleur
achtergrondkleur van cel kiezen (zie ook)
Puntgrootte
een lettergrootte kiezen
Vervolgknop Onderstrepen een onderstreping kiezen Tekstkleur
kleur van tekst kiezen
Vet
vetjes maken
Grotere lettergrootte
lettergrootte kiezen
Randopmaak
cel(len) omranden (zie ook)
Cursief


cursief maken

Kleinere lettergrootte
lettergrootte kiezen
Vervolgknop Randen randkleur, -stijl en dikte kiezen

2.2. Opmaak met behulp van het dialoogvenster 'Lettertype'

Een alternatieve wijze om de opmaakkenmerken van tekst aan te passen vormt het dialoogvenster 'Celeigenschappen' tabblad 'Lettertype', dat wordt geopend via het starticoon 'Lettertype' rechts van de groepsnaam. 

Het dialoogvenster 'Celeigenschappen' verschijnt eveneens wanneer je rechtsklikt op een cel of celbereik en vervolgens de optie 'Celeigenschappen' kiest in het snelmenu.

Klik hier voor meer info aangaande het gebruik van het dialoogvenster 'Lettertype' in MS Word.

3. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'groep lettertype'.