Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Celinhoud uitlijnen

1. Leerdoel

Studenten moeten in staat zijn de wijze waarop tekst en getallen zijn uitgelijnd in een cel aan te passen.

2. Werkwijze

Standaard wordt de inhoud van cellen in MS Excel links uitgelijnd wanneer het tekst betreft en rechts uitgelijnd indien het om waarden (cijfers) gaat. Je kan dit uiteraard aanpassen.

2.1. Celinhoud uitlijnen met de knoppenbalk

In het tabblad 'Start' van het Excel-lint bevindt zich in de groep 'Uitlijning' een aantal knoppen om de uitlijning van teksten en getallen aan te passen.

Knop 'Boven uitlijnen'
Boven in de cel uitgelijnde tekst
Knop 'Midden uitlijnen' Midden in de cel uitgelijnde tekst
Knop 'Onder uitlijnen' Onder in de cel uitgelijnde tekst
Knop 'Links uitlijnen'

Links uitgelijnde tekst

Knop 'Centreren'

Gecentreerde tekst

Knop 'Rechts uitlijnen' Rechts uitgelijnde tekst
Knop 'Samenvoegen en centreren'

Gecentreerde tekst over meerdere kolommen

Vervolgknop 'Samenvoegen en centreren'

Biedt bij het aanklikken in een vervolgmenu nog meer opties voor het samenvoegen van cellen:

 • Rij samenvoegen: selecteer een rij door in de rijkop te klikken en kies 'Rij samenvoegen' om alle cellen van de betreffende rij samen te voegen

 • Cellen samenvoegen: selecteer een celbereik en kies 'Cellen samenvoegen' om alle cellen in het bereik samen te voegen tot één cel

 • Samenvoeging van cellen opheffen: maakt de eerdere samenvoeging van cellen ongedaan.


Knop 'Tekstterugloop'


Zorgt ervoor dat alle tekst in een cel zichtbaar wordt door deze weer te geven op meerdere regels. Zoals in:

Knop 'Afdrukstand'

Opent een snelmenu waarmee de tekst in een cel kan gedraaid worden in een bepaalde hoek:

Zoals in:

2.2. Celinhoud uitlijnen met behulp van het dialoogvenster 'Celeigenschappen'

Door met de rechtermuisknop op een cel of celbereik te klikken wordt het snelmenu geopend.

Wanneer in het snelmenu de menuoptie 'Celeigenschappen' wordt aangeklikt dan kunnen via het dialoogvenster 'Celeigenschappen', dezelfde uitlijnopties als de bovenstaande geselecteerd worden. Je moet daartoe wel eerst op het tabblad 'Uitlijning' in het dialoogvenster 'Celeigenschappen' klikken.

Daarenboven kan de uitlijning van de tekst in een cel via het groepsvak 'Stand' een heel precies op te geven aantal graden worden schuin gezet.

3. Oefening

 1. Tik in een cel E4 op je werkblad de huidige datum in

 2. Centreer de datum in vier aangrenzende cellen (D4 tot G4) met behulp van de opdrachtknop 'Samenvoegen en centreren' op het tabblad 'Start' in de groep 'Uitlijning'

 3. Geef de samengevoegde cellen een groene achtergrondkleur met behulp van knop 'Opvulkleur'

 4. Selecteer het celbereik D6:G12 en voeg deze cellen eveneens samen ()

 5. Tik in de samengevoegde cellen de tekst 'Schuine tekst'

 6. Draai deze tekst in een hoek van precies -45 graden

 7. Zorg ervoor dat de tekst 'Schuine tekst' zowel horizontaal als verticaal wordt gecentreerd in het samengevoegde celbereik

 8. Maak de tekst vetjes en geef de tekst een rood kleurtje

 9. Maak de achtergrondkleur van de samengevoegde cellen geel op

4. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'uitlijnen'.