Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Randen en arcering

1. Leerdoel

De student moet de opmaakmogelijkheden van cellen met randen, arceringen en patronen kennen en kunnen toepassen.

2. Werkwijze

Voor het omranden van cellen beschik je in MS Excel over drie verschillende tools. Je kan daarenboven de achtergrond van cellen opmaken met kleuren, patronen of arceringen.

2.1. Randen selecteren via de knop 'Randopmaak'

Lijnen die één of meerdere cellen volledig of gedeeltelijk omranden kunnen worden ingevoerd door eerst de betreffende cellen te selecteren en vervolgens op de vervolgknop (zwarte neerwaarts gerichte pijl) naast de knop 'Randopmaak' te klikken (in het tabblad 'Start', groep 'Lettertypes').

Daardoor wordt een vervolgmenu getoond waarin de gewenste rand kan worden geselecteerd: geen randen, enkel bovenrand, enkel onderrand, enzovoort.

2.2. Randen tekenen

Door in het vervolgmenu van de knop 'Randopmaak' op de optie 'Rand tekenen' te klikken, verandert de muiswijzer in een potloodje waarmee je zelf randen rondom de gewenste cellen kan tekenen.

De optie 'Randraster tekenen' laat je toe het getekende kader te 'vullen' met een raster

De optie 'Rand wissen' doet gewoon wat haar naam suggereert: delen van de getekende randen verwijderen met behulp van een gum.

In het vervolgmenu kan onder meer de randdikte en de randkleur worden ingesteld met behulp van keuzelijsten.

Nadat je in het vervolgmenu de gewenste opties hebt ingesteld kan je de gewenste rand in het werkblad tekenen met behulp van de muiswijzer die de vorm van een potlood heeft aangenomen.


In bovenstaande figuur is het bovenste kader getekend nadat via de knop 'Rand tekenen' de optie 'Rand tekenen' werd geselecteerd in het vervolgmenu ; voor het tekenen van het onderste raster werd eerst in dit vervolgmenu de optie 'Raster tekenen' geselecteerd.

2.3. Randen toevoegen met behulp van het dialoogvenster 'Celeigenschappen'

Méér mogelijkheden biedt echter het Dialoogvenster 'Celeigenschappen' dat middels een klik op het starticoon in de groep 'Lettertype' van het tabblad 'Start' kan worden geopend.

Klikken op het tabblad 'Rand' van dit dialoogvenster voert naar een dialoogvenster dat je toelaat om vele verschillende omkaderingen toe te passen: een aantal is 'Vooraf ingesteld', maar je kan ook de bovenrand, onderrand, ... afzonderlijk selecteren.

Zelfs diagonaallijnen behoren tot de mogelijkheden.  Ook de lijnstijl en lijnkleur kan worden ingesteld.

2.4. Patronen toevoegen met behulp van het dialoogvenster 'Celeigenschappen'

Het tabblad 'Opvulling' van het dialoogvenster 'Celeigenschappen' biedt daarenboven vele mogelijkheden om de achtergrondkleur en het kleurenpatroon van één of meerdere cellen in te stellen.

Zo brengt de knop 'Opvuleffecten...' je bij onderstaand dialoogvenster waarin je één of twee kleuren in elkaar kan laten overlopen

Enkele voorbeelden:

3. Oefeningen

3.1. Oefening 1

Open een willekeurig werkblad en experimenteer met verschillende rand- en patroonopmaken.

3.2. Oefening 2

 1. Open de werkmap 'Oefeningen.xlsx' op je USB-stick of Homedrive en ga naar werkblad 'Functies1'

 2. Kies voor  'Kasboek' lettertype 'Arial black', puntgrootte 14 en kleur blauw

 3. Kies voor  'Maand' en 'Januari' de opmaak 'Vet' en 'Cursief' en centreer de tekst in de kolom

 4. Maak de teksten 'Sparen', 'Inkomsten' en 'Uitgaven' cursief

 5. Pas de breedte van kolom A automatisch aan aan de lengte van het langste woord

 6. Voeg de cellen B2 en C2 samen en centreer de woorden 'Maand Januari' automatisch in de nieuwe cel (het woord 'Januari' moet daarbij opnieuw worden ingetikt), omkader deze cel met een dubbele lijn en een achtergrondkleur naar keuze

 7. Maak alle getallen tegelijkertijd op als valuta met als munteenheid €

 8. Geef aan cel C15 de bereiknaam 'Totaal' en maak de achtergrondkleur van de cel 'goudkleurig'

 9. Geef kolom A en rij 1 een achtergrondkleur en patroon naar keuze

 10. Teken een groen kader rondom de gehele tabel

 11. Sla het resultaat op onder de bestandsnaam 'Oefening_Functies_oplossing.xlsx' op je USB-stick of Homedrive.

Indien je je eigen oplossing wil controleren open dan werkmap 'Oefeningen_Oplossing.xlsx' en vergelijk je uitkomst met deze in werkblad 'Functies1'.

4. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'celrand'.