Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Kolombreedte aanpassen

1. Leerdoel

De verschillende wijzen om de breedte van kolommen aan te passen in een werkblad moeten gekend zijn.

2. Werkwijze

Het aanpassen van de kolombreedte aan de inhoud van de cellen verbetert de leesbaarheid van een werkblad. Het wijzigen van de kolombreedte verloopt op analoge wijze als het aanpassen van de rijhoogte.

2.1. Kolombreedte aanpassen met behulp van de muiswijzer

 1. Plaats de muiswijzer in de kolomkop (helemaal bovenaan in het werkblad) precies op de scheidingslijn tussen twee kolommen.

 1. De muiswijzer verandert dan in een dubbele pijl.

 2. Druk de linkermuisknop in en sleep de scheidingslijn tot de gewenste kolombreedte wordt bereikt.  Bemerk dat tijdens het slepen de kolombreedte voortdurend wordt weergegeven in een infolabel.

2.2. Kolombreedte aanpassen met behulp van het dialoogvenster 'Kolombreedte'

 1. Selecteer de kolom waarvan de breedte moet worden ingesteld.

 2. Klik in het lint van MS Excel op de opdrachtknop 'Opmaak' in de groep 'Cellen' van het tabblad 'Start'

 3. Klik vervolgens op de menuoptie 'Kolombreedte'.

 1. Voer de gewenste kolombreedte in in het daardoor geopende dialoogvenster 'Kolombreedte'.

2.3. Kolombreedte automatisch aanpassen

Je kan tevens de breedte van een geselecteerd kolom automatisch aanpassen aan de langste celinhoud in die kolom.

 1. Klik in het lint op het tabblad 'Start'

 2. Klik in de groep 'Cellen' op de opdrachtknop 'Opmaak'

 3. Selecteer in het rolmenu de optie 'Kolombreedte AutoAanpassen'

Of dubbelklik op de rechterrand van de kolomkop om de kolombreedte door Excel automatisch te laten aanpassen aan het langste gegeven in de kolom.

Of nog, indien je de breedte van alle kolommen in een werkblad wil aanpassen aan het langste gegeven in elk kolom:

 1. klik op de knop 'Alles selecteren' linksboven in het werkblad

 2. dubbelklik op de rechterrand van één van de kolommen

3. Oefening

Open een willekeurig werkblad en experimenteer!

4. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'kolombreedte'.