Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Rijhoogte aanpassen

1. Leerdoel

De student moet weten dat de rijhoogte op verschillende wijzen kan worden aangepast.

2. Werkwijze

Soms is het nuttig om de standaard-rijhoogte te wijzigen ten einde de inhoud van de cellen volledig te tonen of om het werkblad overzichtelijker in te richten.

2.1. Rijhoogte aanpassen met de muiswijzer

  1. Selecteer - uiterst links op je beeldscherm - een rijkop of meerdere rijkoppen gelijktijdig door er met ingedrukte linkermuisknop over te slepen. Bemerk dat de muiswijzer dan verandert in een zwarte naar rechts wijzende pijl.

  1. Plaats de muiswijzer op de onderste lijn van de onderste rijkop zodat die verandert in een zwarte dubbele pijl

  1. Sleep de onderste lijn van de onderste rijkop naar beneden, met ingedrukte linkermuisknop, tot de gewenste rijhoogte wordt bereikt

Bemerk dat tijdens het neerwaarts (of opwaarts) slepen voortdurend de actuele hoogte van de rij wordt weergegeven in een infolabel.

2.2. Rijhoogte aanpassen met behulp van het dialoogvenster 'Rijhoogte'

Een alternatieve werkwijze verloopt via de het lint:

  1. Selecteer de cellen waarvan de hoogte moet worden ingesteld
  2. klik op het tabblad 'Start'
  3. klik op de opdrachtknop 'Opmaak', in de groep 'Cellen'
  4. en vervolgens op de menuoptie 'Rijhoogte...'

  1. Daardoor wordt het dialoogvenster 'Rijhoogte' geopend

  1. Vul in het dialoogvenster 'Rijhoogte' de gewenste hoogte in in punten.  Deze werkwijze laat een grotere nauwkeurigheid toe.

3. Oefening

Open een willekeurig rekenblad en experimenteer met beide werkwijzen!

4. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'rijhoogte'.