Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Reeksen getallen, datums of andere items automatisch doorvoeren

1. Leerdoel

De student moet de functie voor het automatisch doorvoeren van reeksen kennen en kunnen gebruiken.

2. Werkwijze

2.1. Automatisch doorvoeren

MS Excel laat toe om het begin van een reeks getallen, datums en andere items automatisch uit te breiden, waardoor zeer veel tikwerk kan worden bespaard.  Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 'Januari' in een cel in te tikken, en Excel vervolgens de twaalf maanden van een jaar onder, boven of naast de eerste cel automatisch in te laten voeren.

  1. Selecteer de eerste cel in het bereik dat je wil doorvoeren en voer de beginwaarde voor de reeks in. Bijvoorbeeld: 10

    Als je de reeks met een bepaalde waarde wil verhogen, selecteer je de volgende cel in het bereik en voer je daar het volgende item in de reeks in. Het verschil tussen de twee beginitems bepaalt de 'hoeveelheid' of het 'aantal' waarmee de reeks wordt verhoogd. Bijvoorbeeld: 20

  2. Selecteer de cel of de cellen met de beginwaarden.  In dit voorbeeld zijn dit de cellen waarin de cijfers 10 en 20 werden ingevoerd.

  1. Bemerk dat rechts onderaan in de geselecteerde cel of het geselecteerde celbereik een zogenaamde 'vulgreep' wordt getoond, aangegeven door een zwart blokje.

  2. Klik met de linkermuisknop op de vulgreep en hou de linkermuisknop ingedrukt.
  3. Sleep de vulgreep over het bereik dat je wil doorvoeren. 

 

2.2. Opties voor automatisch doorvoeren

Nadat je een cijferreeks (of elke andere reeks) hebt doorgevoerd wordt de knop 'AutoDoorvoeren-opties' net onder de doorgevoerde selectie weergegeven. Als je op de knop klikt, verschijnt een lijst met opties voor de wijze waarop de tekst of gegevens worden doorgevoerd.

De beschikbare opties zijn afhankelijk van:

  1. de inhoud die je doorvoert,
  2. het programma waaruit de gegevens afkomstig zijn
  3. en de opmaak van de tekst of gegevens waarin je de gegevens doorvoert.

3. Toelichting

Onderstaande tabel toont links de initieel ingevoerde waarden en rechts de waarden die door middel van automatisch doorvoeren worden toegevoegd.

Beginwaarde Doorgevoerde reeks
1, 2, 3 4, 5, 6
9:00 10:00, 11:00, 12:00
ma di, wo, do
maandag dinsdag, woensdag, donderdag
jan feb, mrt, apr
jan, apr jul, okt, jan
jan-99, apr-99 jul-99, okt-99, jan-00
15-jan, 15-apr 15-jul, 15-okt
2005, 2006 2007, 2008, 2009
1-jan, 1-mrt 1-mei, 1-jul, 1-sep, ...
Kwrt3 (of K3 of Kwartaal 3) Kwrt4, Kwrt1, Kwrt2, ...
tekst1, tekstA tekst2, tekstA, tekst3, tekstA, ...
1e periode 2e periode, 3e periode, ...
Product 1 Product 2, Product 3, ...

4. Oefening

Klik hier om de oefening 'Automatisch doorvoeren' te maken.

5. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'waarden doorvoeren'.