Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Gegevens invoeren

1. Leerdoel

De student moet een cel in een werkblad kunnen selecteren ten einde de celinhoud te bewerken.  

2. Werkwijze

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het gebruik van MS Excel er in essentie in bestaat om allerhande gegevens in te voeren in de cellen van een werkblad.  Daartoe kan je twee werkwijzen volgen:

 1. rechtstreekse celbewerking en

 2. formulebalkbewerking.

2.1. Rechtstreekse celbewerking

 1. Klik of dubbelklik op de cel met de gegevens die je wil bewerken.

 2. Tik de gewenste gegevens in de celinhoud (getallen, letters, woorden, zinnen, datum, formule, functie...).

 3. Nadat de gegevens werden ingetikt, kan de invoer op drie wijzen worden beŽindigd:

  1. druk je op de 'Enter'-toets om de gegevensinvoer door te voeren en de onderliggende cel te selecteren

  2. druk op een cursortoets op je toetsenbord (pijltoets) om de gegevensinvoer door te voeren en de cel in de richting van de ingedrukte pijltoets te selecteren

  3. klik op de knop 'Invoeren' in de formulebalk om de gegevensinvoer te beŽindigen

  Wanneer je de gegevensinvoer wil afbreken (annuleren), druk je op de 'Esc'-toets op je klavier.  Er worden dan geen gegevens ingevoerd.

  Deze werkwijze (rechtstreekse of directe celbewerking) is afhankelijk van de opties die je aangaande het rechtstreeks bewerken van cellen hebt ingesteld (zie verder op deze pagina).

2.2. Formulebalkbewerking

De formulebalk is een balk boven in het Microsoft Excel-venster waarmee je waarden of formules in cellen of grafieken invoert of bewerkt. 

Op deze balk wordt de inhoud die in de actieve cel is opgeslagen (een waarde of een formule) weergegeven.

Als alternatief voor de voornoemde rechtstreekse celbewerking, kan je de inhoud van een cel ook intikken in de formulebalk.

 1. Tik de in te voeren gegevens in de formulebalk

 2. Druk op de 'Enter'-toets om de invoer af te sluiten en de onderliggende cel meteen te selecteren

 3. Of klik op de knop 'Invoeren' om de gegevensinvoer af te sluiten ; de bewerkte cel blijft in dat geval geselecteerd.

Bij het gebruik van de formulebalkbewerking kan je de invoer niet beŽindigen met behulp van de cursortoetsen.

2.3. Rechtstreekse celbewerking of enkel formulebalkbewerking toestaan

Je kan ervoor kiezen om slechts ťťn van de voornoemde bewerkingswijzen van cellen toe te staan, al is het vaak handig om over beide te kunnen beschikken.

 1. Klik op het tabblad 'Bestand'

 2. Klik in de 'Office Backstage' op de knop 'Opties'

 1. Kies in de menubalk van het dialoogvenster 'Opties voor Excel' voor de optie 'Geavanceerd', waardoor het venster 'Geavanceerde opties voor het werken met Excel' wordt geopend.
 1. Vink het selectievakje 'Bewerkingen rechtstreeks in cellen toestaan' aan of uit om de rechtstreekse celbewerking mogelijk of niet mogelijk te maken.

 2. Klik op de knop 'OK'.

3. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'werken in de cel'.