Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Rijen en kolommen verwijderen

1. Leerdoel

Studenten moeten in een werkblad overbodige kolommen en rijen kunnen verwijderen.

2. Werkwijze

2.1. Voorbereidende oefening

 1. Open een nieuwe werkmap

 2. Tik in cel 'A1' de tekst 'Kolomkop 1'

 3. Voer deze tekst door tot kolom 'J', waarin dus automatisch 'Kolomkop 10' verschijnt

 4. Vergroot de kolombreedte (eventueel via de functie 'AutoAanpassen') zodat alle teksten keurig worden weergegeven

 5. Tik in cel 'A2' de tekst 'Rijkop 1'

 6. Voer deze tekst door tot cel 'A11', waarin dus automatisch 'Rijkop 10' verschijnt

 7. Tik in cel B2 de tekst 'maandag'

 8. Voer deze tekst door tot cel 'B11'

 9. Voer cel 'B2' door tot cel 'J2'

 10. Bewaar dit oefenbestand op je geheugenstaafje of Homedrive onder naam 'Oefening_verwijderen.xlsx'.

Je werkblad zou er thans als volgt moeten uitzien:

2.2. Rijen verwijderen

2.2.1. Rijen verwijderen met behulp van het lint

 1. Klik links van de cel 'A8' op de 'Rijkop', die wordt aangeduid met het cijfer 8.  Bemerk dat de muiswijzer in een zwarte pijl verandert bij het aanwijzen van deze rijkop.

 1. Kies in het lint van MS Excel voor het tabblad 'Start'

 2. Klik in de groep 'Cellen' op de vervolgknop rechts van de opdrachtknop 'Verwijderen'

 3. Klik vervolgens in het daardoor geopende rolmenu op de optie 'Bladrijen verwijderen'

Noot: je kan, na de selectie van de gehele te verwijderen rij, ook meteen op de knop 'Verwijderen' klikken

 1. Bemerk dat de rij waarin de tekst 'Rijkop 7' en 'zondag' voorkwam, verdwenen is.

2.2.2. Rijen verwijderen met behulp van het snelmenu

Een alternatieve werkwijze voor het verwijderen van rijen in een werkblad gaat als volgt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de te verwijderen rijkop (in ons voorbeeld de rijkop met het nummer 8, rechts van de cel A8)
 2. Klik in het daardoor geopende snelmenu voor de optie 'Verwijderen'

 

2.3. Kolommen verwijderen

2.3.1. Kolommen verwijderen met behulp van het lint

 1. Klik in de kolomkop van kolom 'B' om de gehele kolom te selecteren.  Bemerk dat de muiswijzer verandert in een zwarte neerwaarts gerichte pijl bij het aanwijzen van deze kolomkop.

 1. Kies in het lint van MS Excel andermaal voor de opdrachtknop 'Verwijderen' in de groep 'Cellen'

 1. Bemerk dat de kolom waarin de tekst 'Kolomkop 2' voorkwam, gevolgd door een reeks weekdagen, verdwenen is

2.3.2. Kolommen verwijderen met behulp van het snelmenu

 1. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop van de te verwijderen kolom

 2. Kies in het daardoor geopende snelmenu voor de optie 'Verwijderen'

3. Toelichting

Je kan gelijktijdig meerdere aaneensluitende rijen verwijderen door over meerdere rijkoppen te slepen met ingedrukte linkermuisknop.

 

Evenzo kunnen meerdere aaneensluitende kolommen worden verwijderd door met ingedrukte linkermuisknop over meerdere kolomkoppen te slepen.

4. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'cellen verwijderen'.