Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 21/09/2016

Rijen en kolommen invoegen

1. Leerdoel

Studenten moeten in een werkblad kolommen en rijen kunnen toevoegen.

2. Werkwijze

Soms is het handig om rijen of kolommen in te voegen in een bestaand werkblad ten einde bijkomende gegevens op de meest gepaste plaats te kunnen invoeren.

2.1. Rijen invoegen

 1. Open het oefenbestand 'Oefening_verwijderen.xlsx' dat je in de vorige webpagina hebt aangemaakt, klik in de kolomkop A (om de gehele kolom te selecteren) en klik op de knop (vet maken) in de groep 'Lettertype' van het tabblad 'Start'.

 1. Klik op de rijkop direct onder de plaats waar je de nieuwe rij wil invoegen. Wanneer je bijvoorbeeld boven rij 5 een nieuwe rij wil invoegen, klik dan op rijkop 5.

  1. Kies in het lint van MS Excel voor de opdrachtknop 'Invoegen' in de groep 'cellen'


OF:

  1. Klik op een willekeurige cel in de rij waarboven je een rij wil invoegen

  2. Klik op het tabblad 'Start'

  3. Klik op de vervolgknop naast de knop 'Invoegen' in de groep 'Cellen' en

  4. kies in het daardoor geopende rolmenu vervolgens voor de optie 'Bladrijen invoegen'

 1. Daardoor wordt de lege rij meteen ingevoegd en verschijnt een knop 'Invoegopties' .  
  Let wel
  : deze knop verschijnt enkel indien de geselecteerde rij enige opmaak bevat!

 1. Door op de vervolgknop , rechts van de knop 'Invoegopties' te klikken verschijnt een vervolgmenu waarin je kan bepalen:

2.2. Kolommen invoegen

 1. Klik op een cel onmiddellijk rechts van de positie waar je de nieuwe kolom wil invoegen. Wanneer je bijvoorbeeld links van kolom C een nieuwe kolom wil invoegen, klik dan op de kolomkop van kolom C.

 1. Klik in het tabblad 'Start' op de vervolgknop rechts van de opdrachtknop 'Invoegen' in de groep 'Cellen'.

 2. Kies in het daardoor geopende rolmenu voor de optie 'Bladkolommen invoegen'.

 1. Bemerk dat de kolom waarin de tekst 'Kolomkop 3' voorkomt, nu wordt voorafgegaan door de nieuwe, lege kolom.

2.3. Gekopieerde rijen invoegen

Onderstel dat je eerder ingevoerde rijen met gegevens wil verplaatsen door deze in te voegen in bestaande rijen met gegevens.

 1. Selecteer de rijen met de te verplaatsen gegevens.

 1. Klik op de knop 'Kopiëren' om de geselecteerde cellen naar het klembord van je computer te kopiëren
 2. Bemerk dat de gekopieerde rijen worden gemarkeerd met een stippellijn
 3. Klik met de rechtermuisknop op de rijkop van rij waaronder de gekopieerde rijen moeten worden ingevoerd

 1. Klik in het daardoor geopende snelmenu op de optie 'Gekopieerde cellen invoegen'
 2. Daardoor worden de gekopieerde onder de geselecteerde rij ingevoegd

 1. De overbodige (gekopieerde) rijen kan je vervolgens verwijderen zoals eerder uitgelegd.

3. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'kolom invoegen'.