Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Videoclip invoegen

1. Leerdoel

De student moet de mogelijkheden voor het toevoegen van videoclips aan dia's kennen en kunnen toepassen.

2. Toelichting

In deze webpagina wordt toegelicht hoe je een videoclip aan een dia kan toevoegen. Dat kan op drie manieren:

 1. een videobestand vanaf de harde schijf van je PC invoegen
 2. een videobestand uit de Illustratie-galerij integreren in een dia
 3. een koppeling leggen naar een videobestand via een link naar een webadres (bijvoorbeeld Youtube.com)

We overlopen deze drie werkwijzen.

3. Video uit bestand toevoegen

Het toevoegen van een videoclip, die je eerder ergens op je PC hebt bewaard, aan een dia is niet echt moeilijk.  Het is doorgaans daarentegen veel moeilijker om gepaste filmfragmenten te vinden die de inhoud van de dia werkelijk ondersteunen.

 1. Open Powerpoint 2010 en maak een nieuwe presentatie op basis van een willekeurig thema
 2. Voeg een dia toe op basis van een dia-indeling met een tijdelijk aanduidingsvak voor een titel en een ondertitel. 
 3. Tik als titel in 'Voorbeeld van dia met video' en als ondertitel 'Klik op de video om deze te starten'.
 4. Verplaats de titel wat naar boven en maak het tekstvak van de ondertitel wat minder hoog zodat het videofragment tussen titel en ondertitel kan worden ingevoegd.

 5. Selecteer in het lint het tabblad 'Invoegen'
 6. Klik in de groep 'Media' op de opdrachtknop 'Video' om het dialoogvenster 'Videobestand invoegen' te openen.

  Noot: je kan echter ook op de vervolgknop onder de knop 'Video' klikken en in het vervolgmenu op de menuoptie 'Video uit bestand'.

 7. Navigeer in dit dialoogvenster op de gebruikelijke Windowswijze naar het station en de map waarin filmfragmenten (veelal met extensie '.AVI' of 'MP4') opgeslagen zit.  Selecteer de bestandsnaam van het videofragment dat moet worden ingevoegd en klik op 'OK'.
 8. Voor deze oefening werden een aantal video's klaargezet. Je kan deze bestanden (met het nodige wachten op de download) via de webpagina 'Oefenpresentaties Powerpoint' naar de harde schijf van je PC of je Homedrive kopiŽren.
 9. Klik hier indien je de videofragmenten op de voornoemde plaatsen niet kan vinden en je je PC wil laten opzoeken welke andere videofragmenten van het  type 'AVI' op je harde schijf bewaard worden.
 10. Voor deze oefening werd de video 'Movie.avi' gekozen.
 11. Na het selecteren van een videobestand in het dialoogvenster 'Videobestand invoegen' wordt de video onmiddellijk getoond in de dia. 

 12. Positioneer de video op de gewenste plaats in de video door deze met ingedrukte linker muisknop te verslepen en bepaal met behulp van de vulgrepen de grootte van de weergave.
 13. Test het resultaat uit door de dia in 'Diavoorstelling' weer te geven.

3.1. Opmaakopties gebruiken

In het tabblad 'Opmaak' kan je nog tal van opties instellen om het uitzicht van de video te bepalen. Omdat dit een contextueel tabblad is, moet je de ingevoegde video eerst selecteren, alvorens je dit tabblad te zien krijgt.We bespreken de belangrijkste:

3.1.1. Correcties

  Gebruik deze knop om een galerij te openen waarin je de helderheid van de video kan instellen3.1.2. Kleur

  Je kan met behulp van een galerij tal van kleuren 'over' de video leggen

3.1.3. Posterkader

  Standaard wordt bij het openen van de dia het allereerste beeld ('frame' of 'kader') van de video getoond. Je kan dit evenwel wijzigen met behulp vande knop 'Posterkader' , die je daartoe twee opties aanreikt:

  1. Ofwel gebruik je een ander beeld ('frame') van de video als beginscherm

   1. Start de video
   2. Pauzeer de video op het beeld dat je als beginbeeld wil gebruiken
   3. Klik op de knop 'Posterkader' en selecteer de optie 'Huidig kader'
   4. Vanaf nu is het betreffende beeld als beginbeeld ingesteld

   1. Bij het openen van de video zal dit 'posterkader' ook als eerste verschijnen, totdat de video wordt gestart

   1. Ofwel kies je een foto, afbeelding, illustratie,... die je ergens op je harde schijf hebt bewaard als 'posterkader'

    1. Klik op de knop 'Posterkader' en selecteer de optie 'Afbeelding uit bestand'
    2. Zoek in het dialoogvenster 'Afbeelding invoegen' het gewenste bestand op
    3. Selecteer dit bestand door het aan te klikken en vervolgens op de knop 'Invoegen' te klikken

   1. Vanaf nu zal deze afbeelding verschijnen bij het openen van de dia totdat je video start

3.1.4. Videostijlen

   In de galerij 'Videostijlen' kan je tal van opmaakmogelijkheden voor de video vinden.3.1.5. Videoshape

   De knop 'Videoshape' opent de galerij met 'Vormen' waarmee je uitzicht van de video tijdens het afspelen kan bepalen3.1.6. Videorand

   Opent een vervolgmenu waarin je de kleur, de dikte en de stijl van een omkadering rond de video kan instellen3.1.7. Video-effecten

   Deze knop opent bij het aanklikken een menu waarin erg veel effecten op de video kunnen worden toegepast: schaduwen, weerspiegeling, gloed,....


3.1.8. Schikking en grootte

   In deze groep kan je hulmiddelen vinden om de video bij te snijden of de grootte ervan te bepalen

3.2. Afspeelopties gebruiken

Nadat je video hebt geselecteerd, kan je in het contextuele tabblad 'Afspelen' tal van tools vinden om het afspelen van de video te bepalen.

3.2.1. Bladwijzer toevoegen

  Wanneer je tijdens het tonen van de presentatie snel naar bepaalde plaats in de video wil springen, zonder te moeten wachten totdat tijdens het afspelen het gewenste fragment wordt bereikt, dan kan je één of meerdere bladwijzers in de video definiëren

  Na het starten van de video kan je de video dan meteen naar de eerste bladwijzer 'doorspoelen'. Je kan in een video ook meerdere bladwijzers invoegen, waardoor je snel van het ene naar het volgende fragment kan springen.

  1. Start de video met behulp van de knop 'Afspelen' in het lint of in de videobesturingselementen onder de dia
  2. Wacht tot de video de gewenste passage toont
  3. Klik op dat moment op de knop 'Bladwijzer toevoegen'  1. In bovenstaande afbeelding wordt bijvoorbeeld getoond dat in de video een bladwijzer werd ingevoegd op 7,34 seconden na de start van de video
  2. Tijdens het tonen van de presentatie worden in de videobesturingselementen markeringspunten als witte stippen getoond, die de plaatsen markeren waar een bladwijzer werd ingevoegd.
   Door een markeringspunt aan te klikken en daarna de video te starten, start de videoweergave vanaf de geselecteerde bladwijzer

3.2.2. Video knippen

  Powerpoint 2010 laat je toe om een video in te korten door het begin en/of het einde van de video weg te knippen, waardoor enkel het gewenste fragment overblijft.

  1. Klik op de knop 'Video knippen' om het gelijknamige dialoogvenster te openen
   1. Sleep het beginpunt - weergegeven als een groen balkje - naar rechts om een stuk van het begin van de video weg te knippen
   2. Sleep het roodkleurige eindpunt van de video naar links indien je de video aan het einde wil inkorten

  1. Klik op de knop 'OK' om het knippen te voltooien en het dialoogvenster te sluiten
  2. Let op: kliken op 'OK' heeft tot gevolg dat de oorspronkelijke video wordt overschreven door de ingekorte versie. Indien het dus je bedoeling is om de oorspronkelijke video te bewaren, maak dan eerst een kopie en knip vervolgens in de gekopieerde versie.

3.2.3. Faden

  Om de overgang van het posterkader van de video, dat als eerste getoond wordt bij het openen van de dia tijdens de presentatie, naar de eerste beelden van de video in elkaar te doen overlopen, kan je de tijdsinstelling van de keuzelijst 'Infaden' gebruiken. Hoe hoger het ingevoerde aantal seconden, langer het overgangseffect duurt.

  Aan het einde van de video kan je desgwenst uitfaden met behulp van de keuzelijst 'Uitfaden'.

3.2.4. Video-opties

  In de groep 'Video-opties' van het tabblad 'Afspelen' worden enkele opties aangeboden die voor zichzelf spreken:

   

Klik hier om een voorbeelddia met ingevoegde video te bekijken. 
Let wel: in dit voorbeeld heeft de conversie naar flash helaas tot gevolg dat het posterkader niet het gehele beeldscherm vult bij het afspelen van de video in de weergave 'Volledig scherm', maar dat is in de originele powerpointpresentatie niet het geval.

4. Video uit de Illustratie-galerij invoegen

De Illustratie-galerij van MS Office bevat een aantal eenvoudige videoclips die je in een dia kan integreren. Het gaat hierbij niet om echte videoclips, maar enkel om bewegende figuren (geanimeerde GIF-bestanden).

 1. Klik op het tabblad 'Invoegen'
 2. Klik op de vervolgknop onder de knop 'Video'
 3. Kies in het daardoor geopende vervolgmenu voor de menu-optie 'Video uit illustratie'
 4. Daardoor wordt de illustratie-galerij geopend waarin nu enkel videobestanden worden weergegeven.
 5. Klik op een illustratie om deze in te voegen in je dia of sleep een illustratie met ingedrukte linkermuisknop naar de gewenste locatie op de dia
 6. Bekijk het resultaat door de F5-toets in te drukken en de bewegende figuurtjes aan het werk te zien
 7. Je kan een 'video' selecteren en waardoor je er via het tabblad 'Opmaak' dezelfde opmaakopties kan op toepassen als hoger beschreven.

5. Naar een videoclip op Youtube linken

Je kan vanuit je Powerpointpresentatie linken naar een video die op een webpagina is ingevoegd. Bij wijze van voorbeeld leggen we uit hoe je vanuit je Powerpointpresentatie een link kan leggen naar een videoclip op Youtube.com.

Noot: Hou rekening met de eventuele auteursrechten die op deze video van kracht zijn, tenzij je naar een video linkt die je zelf in Youtube hebt opgeladen!

 1. Surf naar de website Youtube.com.
 2. Zoek de video op waarnaar je wil linken.
 3. Klik onder de video op de knop 'Delen'
 4. Klik vervolgens de knop op 'Insluiten'
 5. Vink het selectievakje 'Oude insluitcode gebruiken' aan
 6. Selecteer het gewenste formaat
 7. Kopieer de daardoor getoonde code naar het klembord van je computer (druk daartoe gelijktijdig op de toetscombinatie 'Ctrl' en 'C').

 1. Keer terug naar Powerpoint en klik op het tabblad 'Invoegen'
 2. Klik op de vervolgknop onder de knop 'Video'
 3. Klik in het daardoor geopende vervolgmenu op de optie 'Video van website'
 4. Plak de gekopieerde invoegcode in het daardoor geopende dialoogvenster 'Video invoegen vanaf een website'
 5. Klik tenslotte op de knop 'Invoegen'

 1. Bekijk het resultaat door op de F5-toets te drukken

 

6. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint: zoek op 'Videoclip invoegen'.