Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Thema's en schema's kiezen/wijzigen

1. Leerdoel

De student moet thema's, kleuren- en effectenschema's op bestaande diapresentaties kunnen toepassen en wijzigen.

2. Werkwijze

In een voorgaande webpagina werd uitgelegd dat bij het aanmaken van een nieuwe presentatie de gebruiker de kans geboden wordt om een geschikt presentatiesjabloon te kiezen dat de algemene lay-out van de diareeks bepaalt.  De snelste manier om daarna een bestaande Powerpointpresentatie een (ingrijpende) afwijkende lay-out mee te geven bestaat er in het thema, dat de vormgeving van de diareeks bepaalt, te wijzigen.

2.1. Het thema van de gehele diareeks wijzigen

 1. Open de eerder gemaakte presentatie met als bestandsnaam 'Bedrijfsvergadering' op je geheugenstaafje, harde schijf of Homedrive.

 1. Klik in het lint van MS Powerpoint op het tabblad 'Ontwerpen'

 2. Bemerk dat in de groep "Thema's" enkele van de beschikbare thema's getoond worden
 3. Door op de knop 'Meer' te klikken opent Powerpoint een galerij van alle beschikbare thema's
 4. Door de muiswijzer boven een thema te positioneren, zorgt een livevoorbeeld ervoor dat het kleurenschema van thema meteen op je presentatie wordt toegepast: plaats de muiswijzer op verschillende thema's om het effect van het thema op je presentatie te evalueren.
 1. Klik uiteindelijk bijvoorbeeld op het thema 'Verve' om het op je presentatie toe te passen

 1. Stel vast dat alle dia's in de presentatie door de toepassing van dit nieuwe thema werden gewijzigd. 
 2. De naam van het huidige toegepaste thema verschijnt links in de statusbalk.
 3. Sla de presentatie met gewijzigd thema opnieuw op door op de knop 'Opslaan' te klikken in de werkbalk 'Snelle toegang'.

2.2. De themakleuren aanpassen

In de groep "Thema's" van het tabblad 'Ontwerpen' bevindt zich rechts van de thema-galerij de opdrachtknop 'Kleuren'

Wanneer je deze knop aanklikt verschijnt een kleurengalerij waarin een reeks 'themakleuren' wordt aangeboden. Achter elke themakleurenset wordt de naam van kleurenset weergegeven.

Een kleurenschema is opgebouwd rond de acht kleuren die in het thema van een dia worden gebruikt: kleuren voor de achtergrond, tekst en lijnen, schaduwen, titeltekst, opvullingen, accenten en hyperlinks.

Je kan het oorspronkelijke kleurenschema van het thema dat je eerder toepaste wijzigen door één van de ander kleurenschema aan te klikken.

Door de muiswijzer even boven een kleurenschema te positioneren wordt het kleurenschema weer via een livevoorbeeld op je presentatie toegepast in het werkvenster, zodat je snel het effect van elk kleurenschema kan evalueren.

2.3. De themalettertypen wijzigen

In een thema worden lettertypes gebruikt voor kopteksten en (eenzelfde of ander) lettertype voor de hoofdtekst.

Je kan de lettertypes waarvan een thema gebruik maakt wijzigen:

 1. Klik op het tabblad 'Ontwerpen'
 2. Klik op de opdrachtknop 'Lettertypen' in de groep 'Thema'
 3. Selecteer in de galerij met lettertypen het themalettertype dat je geschikt lijkt voor alle dia's in je presentatie

2.4. De thema-effecten kiezen

Een thema bevat naast themakleuren en themalettertypen ook thema-effecten.

Een thema-effect voegt vooraf ingestelde visuele effecten toe aan de lijnen en opvuleffecten die worden gebruikt voor de opmaak van bijvoorbeeld SmartArt-afbeeldingen, vormen, pijlen en lijnen.

 1. Open de presentatie 'Bedrijfsvergadering' andermaal indien je dit nog niet gedaan hebt.
 2. Selecteer dia 5 met de SmartArt-afbeelding

 1. Klik op het tabblad 'Ontwerpen'
 2. Klik in de groep 'Thema's' op de opdrachtknop 'Effecten'
 3. Powerpoint opent een galerij met thema-effecten: positioneer de muiswijzer boven een thema-effect
 4. Het thema-effect wordt daardoor via een livevoorbeeld meteen op de afbeelding in de dia toegepast
 5. Klik op een thema-effect om het te selecteren

3. Oefening: Bestaande presentatie wijzigen

 1. Open de presentatie 'Bedrijfsvergadering' die je eerder gemaakt hebt.
 2. Pas er verschillende thema's, kleurenschema's, themalettertypen en thema-effecten op toe.

4. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'thema'.