Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Grafiekonderdelen opmaken

1. Leerdoel

Studenten moeten in staat zijn om de verschillende onderdelen van grafieken op te maken, ook zonder gebruik te maken van de voornoemde contextuele tabbladen.

2. Werkwijze

In de voorgaande pagina's werd de opmaak besproken van grafiekonderdelen met behulp van de opmaakfuncties in de contextuele tabbladen 'ONTWERPEN' en 'INDELING'.

2.1 Grafiekonderdelen opmaken vanuit het tabblad 'Start'

Zoals eerder werd toegelicht naar aanleiding van het opmaken van de inhoud van werkbladcellen, bevat het tabblad 'Start' van het MS Excel-lint tal van opmaakfuncties, die eveneens kunnen gebruikt worden om grafiekonderdelen op te maken zoals de grafiektitel, astitels, gegevenslabels, enzovoort:

2.2 Grafiekonderdelen opmaken vanuit het opmaakmenu

Grafiekonderdelen kunnen tevens worden opgemaakt met behulp van het opmaakmenu???? dat verschijnt wanneer een grafiekelement wordt geselecteerd:

 1. Dubbelklik op een grafiektitel, astitel, gegevenslabel,... om het te selecteren

 2. Daardoor verschijnt het opmaakmenu

 3. Selecteer in het opmaakmenu de opmaakfuncties die eerder werden beschreven (bij de bespreking van de opmaak van een celinhoud)

2.3 Grafiekonderdelen opmaken vanuit een snelmenu

Grafiekonderdelen beschikken - net zoals werkbladcellen - over een snelmenu waarin tal van opmaakfuncties beschikbaar worden gesteld:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het grafiekelement (grafiektitel, astitel, gegevenslabel, categorie, legende, tekengebied,...)

 2. Daardoor verschijnt een snelmenu

 3. Afhankelijk van het grafiekelement waarop werd rechtsgeklikt, bevat het snelmenu meer of minder opmaakopties

Vaak voorkomende opmaakopties zijn de volgende.

2.3.1 Stijl

De knop 'Stijl' opent de galerij met 'Vormstijlen' die reeds eerder aan bod kwam.

2.3.2 Opvulling

De knop 'Opvulling' opent een vervolgmenu waarin themakleuren, standaardkleuren of willekeurige opvulkleuren kunnen geselecteerd worden. Ook het gebruik van afbeeldingen, kleurovergangen en bitmappatronen is voor de opmaak van de 'achtergrond' van grafiekelementen mogelijk. Klik hier voor meer info.

2.3.3 Contour

De omkadering van een grafiekelement kan met behulp van de knop 'Contour worden ingesteld.

Door deze knop aan te klikken wordt een vervolgmenu geopend waarin de kleur, de kaderdikte en de kaderstijl kan worden gekozen.

2.3.4 Keuzelijst 'Grafiekelementen'

De keuzelijst 'Grafiekelementen' laat je toe om snel een ander, dan het thans geselecteerde, grafiekelement te selecteren.

 1. Klik op de keuzelijst
 2. Selecteer een ander grafiekonderdeel

2.3.5 Menu-optie 'Lettertype'

De menu-optie 'Lettertype' opent het dialoogvenster 'Lettertype' waarin je tal van opmaakopties voor het geselecteerde grafiekonderdeel kan vinden.

 

2.4 Grafiek opslaan als sjabloon

 1. Wanneer je met de voornoemde opmaakknoppen en met de opmaakfuncties in de contextuele tabbladen 'ONTWERPEN' en INDELING' een grafiek bouwt, waarvan je het uitzicht later opnieuw wil gebruiken voor andere grafieken, klik dan in het snelmenu op de menu-optie 'Opslaan als sjabloon' .

 1. Daardoor wordt het dialoogvenster 'Grafieksjabloon opslaan' geopend waarin je de momenteel geselecteerde grafiek kan opslaan onder een zelf te kiezen naam (in onderstaand voorbeeld werd de grafiek bewaard onder de naam 'Veelkleurig 3D cirkeldiagram').

 1. Wanneer je dan later een nieuwe (andere) grafiek invoegt, die je hetzelfde uitzicht en opmaak wil meegeven als de momenteel geselecteerde:

  1. Klik op de nieuwe ingevoegde grafiek

  2. Klik op het tabblad 'Ontwerpen'

  3. Klik op de knop 'Ander grafiektype'

  4. Klik in het daardoor geopende dialoogvenster 'Grafiektype wijzigen' op de optie 'Sjablonen'

  5. Klik op de naam van een grafieksjabloon dat je eerder gemaakt hebt (zie stap 2 en 3 hierboven) door het aan te klikken

  6. Klik op de knop 'OK' om het geselecteerde grafieksjabloon op de nieuwe grafiek toe te passen

Op deze wijze kan je alle grafieken op je werkblad hetzelfde subtype, dezelfde indeling en exact dezelfde opmaak meegeven, wat de gelijkvormigheid van de grafieken uiteraard ten goede komt én je heel wat werk kan besparen.

3. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'grafiek'.