Werken met Toledo - Handleiding voor studenten

Andere onderwerpen van het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
   
Zoeken in het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
 

Mijn cijfers

1. Inleiding

Toledo bevat een 'puntenboek' ('Grade Center') waarin je docent de quoteringen en feedback op Opdrachten, Discussiefora, Weblogs, Wiki's, Toetsen,... kan invoeren.

Het kan ook de quoteringen bevatten van opdrachten die je geheel buiten de Toledo-omgeving hebben volbracht (bijvoorbeeld je quotering voor een oefening 'Spreken voor publiek', of elke andere 'niet-elektronische opdracht').

Wil je snel aan de slag kunnen? Dan kan dit filmpje je helpen:

2. Het Puntenboek openen

 1. Klik op de knop 'Tools' in het cursusmenu
 2. en klik vervolgens op de knop 'Mijn cijfers'.

 1. Daardoor wordt de pagina 'Mijn cijfers' geopend, waarin alle elektronische opdrachten, die je moest indienen, elektronische toetsen, die je moest maken, wiki's, waaraan je moest meewerken, enzovoort worden uitgelijst.

 1. In de pagina 'Mijn cijfers' worden alle opdrachten, gequoteerde discussiefora, wiki's, toetsen, ... weergegeven in drie kolommen:
 1. Kolom 'Item': de naam en de 'aard' van het gequoteerde item: opdracht, het forum, wiki, toets... en daarenboven:

  • wanneer je docent een 'einddatum' voor het klaar hebben van een opdracht, toets, wikibijdrage,... heeft opgegeven, dan verschijnt deze datum achter de melding 'Vervaldatum'


  • een knop die bij het aanklikken de rubrieken toont die je docent voor de quotering van het item opstelde
  • een knop opent bij het aanklikken een toelichting bij het item
  • de knop toont een toelichting aangaande de criteria die voor de berekening van de score gelden


 2. Kolom 'Laatste activiteit': de datum waarop je het werkstuk effectief hebt ingeleverd of hebt gewijzigd, met vermelding van de status:

  • Beoordeeld: door je docent gequoteerd
  • Aanstaand: de opdracht werd door jou nog niet ingediend en kan dus niet door je docent worden gequoteerd
  • Verzonden: door jou ingediend, maar nog niet gequoteerd door je docent
 3. Kolom 'Cijfer': deze kolom toont
  • je quotering (vetjes weergegeven)
  • het aantal te behalen punten
  • het icoon dat aangeeft dat je docent de quotering nog moet invoeren
  • een liggend streepje wat betekent dat je een opdracht nog niet hebt ingediend, je het aantal bijdragen aan een discussieforum nog niet bereikt hebt om gequoteerd te worden,...
  • het icoon betekent dat de opdracht 'in uitvoering' is: je hebt ze wel opgeslagen als concept, maar nog niet ingediend ; zo lang je de opdracht niet hebt ingediend, kan ze niet worden gequoteerd door je docent
  • het icoon geeft aan dat er een fout is opgetreden ; neem contact op met je docent om dit te melden
  • het icoon dat bij het aanklikken de opmerkingen en feedback vanwege je docent toont:

 1. In de eerste rij van het overzicht wordt een score berekend: de totaalscore voor al je opdrachten, discussiebijdragen, wiki-bijdragen, toetsen,... samen
 1. Bemerk dat je de naam van een item kan aanklikken indien dit reeds gequoteerd werd door je docent.
 2. Wanneer het cijfer bijvoorbeeld een elektronische opdracht betreft, opent daardoor de pagina 'Overzicht van verzendingen' opnieuw

 1. Als het cijfer bijvoorbeeld de quotering van je deelname aan een wiki betreft, opent bij het aanklikken de pagina 'Mijn bijdrage'

 1. Als het cijfer de quotering van een toets betreft, dan wordt de Toledo-pagina 'Pogingen weergeven' geopend ; door op de score van een poging te klikken, kan je voor elke vraag in de toets de score en feedback opnieuw inkijken


Andere onderwerpen van het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
   
Zoeken in het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
               Laatst gewijzigd: 23/02/2022 - Erik Penen/Yasmine Coninckx