Zoeken in MS Word 2013-cursus:

Illustraties en afbeeldingen invoegen

1. Leerdoel

De student moet in staat zijn om op een esthetisch en didactisch verantwoorde wijze illustraties en afbeeldingen in documenten te importeren en er de grafische basisfuncties op toe te passen: formaat aanpassen, positionering in de tekst, tekstomloop,...

2. Werkwijze

Met het begrip 'grafische functies' duidt MS Word zes verschillende functies aan:

 1. Afbeeldingen: functie voor het invoegen van bestanden (foto's, tekeningen, figuren,...) die je eventueel zelf hebt gemaakt of verkregen
 2. Onlineafbeeldingen: afbeeldingen, foto's, zogenaamde 'clipart' (tekeningen) die je kan opzoeken op het internet via Bing Image (de zoekmachine van Microsoft) of downloaden vanaf je OneDrive
 3. Vormen: een bibliotheek met voorgedefinieerde vormen (cirkels, cilinders, pijlen, kubussen,...) die eveneens tijdens de installatie van MS Office op je computer worden gezet en die kunnen worden gebruikt voor het ontwerpen van ondermeer stroomdiagrammen, omkaderingen, enzovoort
 4. SmartArt: een bibliotheek met allerhande symbolen, kaders, pijlen waarmee professioneel ogende illustraties kunnen worden ontworpen (lijst, cyclus, proces, organogram,...).
 5. Grafieken: een reeks grafiektypes (cirkel-, staaf-, balk-,... diagrammen) waarvoor je de onderliggende gegevens zelf kan invoeren via een MS Excel-werkblad.
 6. Schermafbeelding: een afbeelding (screenshot) van een geopend venster op je beeldscherm maken

2.1. Onlineafbeeldingen

Om onlineafbeeldingen in je document op te nemen, kan je ze ofwel opzoeken op het internet via de zoekmachine van Microsoft 'Bing' ofwel downloaden van je eigen OneDrive:

 1. Klik je in het lint op het tabblad 'Invoegen'
 2. En klik je vervolgens in de groep 'Illustraties' op de opdrachtknop 'Onlineafbeeldingen'

Vermits het invoegen van onlineafbeeldingen in MS Word, MS Excel en MS Powerpoint op identieke wijze verloopt, verwijzen we naar een eerdere webpagina waarin het invoegen van onlineafbeeldingen besproken wordt.

2.2. Grafisch bestand invoegen

Ook foto's en andere afbeeldingen die je zelf gemaakt hebt of op een andere wijze hebt verkregen, en die je op je eigen computer, geheugenstaafje, externe harde schijf, smartphone, ... hebt bewaard, kunnen in een document worden ingevoegd.

 1. Positioneer het invoegstreepje op de gewenste plaats in het document

 2. Klik op het tabblad 'Invoegen'

 3. Klik op de knop 'Afbeeldingen' in de groep 'Illustraties'

 1. Navigeer in het dialoogvenster 'Afbeelding invoegen' naar het station en de map waarin de in te voegen afbeelding zich bevindt en selecteer de bestandsnaam

 2. Klik op de knop 'Invoegen', rechts onderaan in het dialoogvenster

 1. Daardoor wordt de geselecteerde afbeelding in het document geplakt.
 2. Het contextuele tabblad 'Opmaak' verschijnt wanneer de afbeelding wordt geselecteerd

2.3. Afmetingen van illustraties of afbeeldingen wijzigen

 1. Klik op de illustratie of afbeelding in het Worddocument, waardoor er acht 'handvatten' aan de buitenranden van de figuur verschijnen.

 2. Plaats de muiswijzer op één van de handvatten, waardoor de cursor verandert in een dubbele pijl .

 1. Druk de linkermuisknop in en hou deze ingedrukt om al slepend het formaat van de afbeelding of illustratie te wijzigen

 2. Bemerk dat tijdens het slepen een merkteken in de vorm van een plusteken het nieuwe formaat van de figuur voortdurend aangeeft.

 1. Laat de linkermuisknop los zodra de gewenste afmetingen werden bereikt.

2.4. Belangrijkste opmaakmogelijkheden voor illustraties en afbeeldingen

Wanneer een illustratie of afbeelding in het Worddocument wordt aangeklikt, verschijnt automatisch het contextuele tabblad 'Opmaak'.  Dit werkblad bevat - voor illustraties en afbeelding dezelfde - opmaakfuncties, waarvan we de belangrijkste hierna bespreken.

 

2.4.1. Groep 'Aanpassen'

In de groep aanpassen worden tal van fotobewerkingsmogelijkheden aangereikt, die sedert MS Office 2010 aan onder andere MS Word werden toegevoegd voor het opmaken van illustraties en afbeeldingen:

Vermits deze fotobewerkingsmogelijkheden niet enkel in MS Word 2013 beschikbaar zijn (maar ook in MS Excel en MS Powerpoint), werden ze besproken in het deel 'MS Office 2013 Algemeen' van dit zelfstudiepakket.
Klik op bovenstaande koppelingen indien je een nauwkeurige beschrijving van deze fotobewerkingsmogelijkheden wil nalezen.

2.4.2. Groep 'Afbeeldingstijlen'

galerij 'Afbeeldingstijlen'

 

Klik op de knop 'Meer' van deze galerij om een algemene visuele stijl voor de afbeelding of illustratie te kiezen die van elkaar verschillen qua omkadering, vorm, perspectief...

 

Knop 'Afbeeldingsindeling'

 

Converteert de afbeelding naar een SmartArtafbeelding. Opent daartoe een vervolgmenu waarin een SmartArt-indeling kan worden gekozen die op de illustratie of figuur wordt toegepast. Klik hier voor meer info aangaande SmartArt.

 

Knop 'Afbeeldingrand'

Opent een keuzelijst waarin kaderkleur, kaderdikte en kadervorm kan worden gekozen

 

Knop 'Afbeeldingeffecten'

Opent een keuzelijst waarin tal van effecten kunnen worden geselecteerd: 3D-voorstellingen, schaduwen, weerspiegelingen, allerlei randeffecten,...
   

2.4.3. Groep 'Schikken'

 

Knop 'Positie'

Opent een keuzelijst waarin de plaats van een afbeelding ten opzicht van de tekst kan worden geselecteerd.

De knoppen die je daartoe gebruikt, beelden het resultaat van de positionering af .

Tevens verschijnt onder de positioneringsknop bij het aanwijzen een infolabel waarin de nieuwe positionering wordt uitgeschreven.

Daarenboven openen de knoppen bij het aanwijzen een 'livevoorbeeld' waardoor je het resultaat van de nieuwe positionering reeds kan evalueren, alvorens één van de knoppen aan te klikken.

 

 
   
Knop 'Tekstterugloop'

Opent een rolmenu waarin de wijze waarop de tekst om het geselecteerde object wordt geplaatst, kan worden gekozen. Je kan er figuren mee achter, voor, rondom, ... en op om het even welke plaats in de tekst laten verschijnen.

Klikken op 'Meer indelingsopties' opent een dialoogvenster 'Tekstterugloop' waarin meer geavanceerde opties voor de plaatsing van de tekst ten opzichte van de afbeelding kan worden bepaald.

 

   

3. Oefening

Klik hier om de oefening 'Diamant' te openen.

Klik hier om de oefening 'Faxvoorblad' te maken.

4. Bronnen

Helpprogramma van Microsoft Word 2013: zoek op 'afbeelding opmaak'.