Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Indelingen bewerken

1. Leerdoel

Studenten moeten dia-indelingen van Powerpoint kunnen aanpassen en nieuwe indelingen toevoegen.

2. Toelichting

Met dia-indelingen bespaar je tijd en energie omdat je niet voor elke nieuwe dia titels, tekstvelden, kop- en voetteksten hoeft te creëren, te schikken, op de juiste plaats te zetten en vervolgens uit te lijnen. Iedere dia-indeling bevat daartoe tijdelijke aanduidingen voor diverse soorten objecten, zoals tekst, illustraties, organogrammen, enzovoort. Plaatsaanduidingen verschijnen als stippellijnen op de dia en bevatten herkenbare tekst, zoals 'Klik om de stijl te bewerken'.

Het venster 'Overzicht' toont bijvoorbeeld een overzicht van 9 verschillende dia-indelingen met diverse dia-indelingen wanneer de weergave 'Diamodel' wordt geactiveerd (klik in het lint op het tabblad 'Beeld' en vervolgens in de groep 'Presentatieweergaven' op de opdrachtknop 'Diamodel'):

Iedere dia-indeling bevat verschillende tijdelijke aanduidingsvakken in verschillende combinaties. 

Zo bevat de dia-indeling voor een titelpagina van een presentatie twee tekstplaatsaanduidingen: één voor een diatitel en één voor een ondertitel. 

De dia-indeling in de onderstaande figuur toont twee plaatsaanduidingen: één voor een diatitel en één voor tekst met verschillende opsommingen, wat ook in het werkvenster in een infolabel wordt aangegeven wanneer je de muiswijzer op het diamodel plaatst (zie rechts in onderstaande figuur waarin het infolabel het diamodel omschrijft als 'Titel en object Indeling').

3. Een nieuwe dia-indeling aanmaken

 1. Open de presentatie 'ICT-vergadering.pptx'
 2. Klik in het lint op het tabblad 'Beeld' en vervolgens op de knop 'Diamodel'
 3. Klik in het tabblad 'Diamodel' op de knop 'Indeling toevoegen'

 1. Powerpoint voegt daardoor in het venster 'Overzicht' een nieuwe dia-indeling toe
 2. Deze nieuwe indeling bevat slechts één tijdelijke aanduiding voor een titel, terwijl de aanduiding voor voettekst eveneens zichtbaar is

4. Een tijdelijke aanduiding aan een dia-indeling toevoegen

Om aan de nieuwe dia-indeling een tijdelijke aanduiding toe te voegen, doe je het volgende:

 1. Klik in het tabblad 'Diamodel' op het onderste deel van de opdrachtknop 'Tijdelijke aanduiding invoegen' , waardoor een vervolgmenu wordt geopend
 2. Klik in het vervolgmenu op de gewenste tijdelijke aanduiding, in dit voorbeeld 'Inhoud' (je kan een toelichting lezen aangaande het gebruik van elke indeling wanneer je de muiswijzer even boven een menu-optie positioneert)

 1. De muiswijzer verandert daardoor in een plusteken, waarmee je de plaats en de grootte van de nieuwe tijdelijke aanduiding kan 'tekenen' in de dia-indeling:

  1. Klik op de plaats in de indeling waar de linkerbovenhoek van de nieuwe aanduiding moet komen
  2. Sleep met ingedrukte linkermuisknop naar beneden totdat je de rechterbenedenhoek van de tijdelijke aanduiding hebt bereikt
  3. Laat pas dan de ingedrukte muisknop los
 1. Je kan de grootte van de nieuwe tijdelijke aanduiding wijzigen door de handvaten rondom de aanduiding te verslepen

 1. Door de muiswijzer op één van de randen van de tijdelijke aanduiding te plaatsen, verandert de muiswijzer in een kruisje.
  Wanneer je op dat moment de linkermuisknop indrukt, dan kan je de aanduiding naar een nieuwe locatie verslepen terwijl de muisknop blijft ingedrukt, totdat de nieuwe locatie werd bereikt.
  Tijdens het verslepen wordt de nieuwe locatie aangeduid met een wit doorzichtig vlak.
 2. Je kan de tijdelijke aanduiding in een willeurige hoek draaien door op de groene handgreep te klikken en met ingedrukte linkermuisknop te slepen totdat de gewenste hoek werd bereikt.

5. Een tijdelijke aanduiding voor een specifiek type inhoud toevoegen

De voorgaande tijdelijke aanduiding is bedoeld om er later, wanneer de nieuwe indeling wordt gebruikt, er een nieuwe dia mee in te voegen en vervolgens, in het nieuwe tijdelijke aanduidingsvak, tekst in te tikken in de vorm van een lijst.

Je kan echter ook een tijdelijke aanduiding voor een specifiek type inhoud aan een dia-indeling toevoegen. Dit lijkt zinvol wanneer je straks in je presentatie meedere dia's wil toevoegen, die telkens het gekozen specifieke type inhoud in combinatie met de daarstraks ingevoegde tijdelijke aanduiding voor tekst, wil aanmaken.

 1. Klik in het tabblad 'Diamodel' op het onderste deel van de opdrachtknop 'Tijdelijke aanduiding invoegen' , waardoor een vervolgmenu wordt geopend
 2. Klik in het vervolgmenu op de de tijdelijke aanduiding van het type 'SmartArt'
 1. De muiswijzer verandert hierdoor weer in een plusteken, waarmee je de tijdelijke aanduiding voor (in dit geval) 'SmartArt' kan tekenen
 2. Je kan ook deze tijdelijke aanduiding wijzigen wat betreft grootte, locatie en draaiing

6. De nieuwe indeling opslaan

Je kan de zojuist aangemaakte nieuwe indeling opslaan onder een betekenisvolle en omschrijvende naam als volgt.

 1. Klik in het tabblad 'Diamodel' op de knop 'Naam wijzigen'

 1. Tik in het invoerveld van het daardoor geopende dialoogvenster een gepast naam ; in dit geval bijvoorbeeld 'Lijst en SmartArtindeling'
 2. Klik op de knop 'Naam wijzigen'
 1. Daardoor wordt de nieuwe dia-indeling onder de opgegeven naam opgenomen in het diamodel

Noot: Zoals elders toegelicht kan je in de nieuwe dia-indeling tevens het lettertype van de weer te geven teksten wijzigen of een logo (afbeelding) toevoegen, alvorens de indeling te bewaren.

 1. Sluit de de diamodelweergave af door in het tabblad 'Diamodel' op de knop 'Modelweergave sluiten'

7. De nieuwe indeling gebruiken

Om het gebruik van de nieuwe dia-indeling te gebruiken, voegen we een nieuwe dia toe aan de presentatie 'ICT-vergadering'. We gaan ervan uit dat deze presentatie reeds geopend is in Powerpoint

 1. Klik in het lint op het tabblad 'Start', indien dit niet geactiveerd is
 2. Klik op het onderste deel van de knop 'Nieuwe dia' waardoor de galerij met dia-indelingen wordt geopend
 3. Bemerk dat de dia-indeling, die je daarnet hebt aangemaakt onder de naam 'Lijst en SmartArtindeling', thans in de galerij voorkomt en klik deze aan.

 1. Powerpoint voegt daardoor een nieuwe dia toe aan de presentatie met daarop de tijdelijke aanduidingen die je daarstraks op deze dia-indeling aangebracht hebt
 2. Tik een tekst in door op de tijdelijke aanduiding 'Klik om tekst toe te voegen' te klikken
 3. Klik in de tijdelijke aanduiding voor de SmartArt-afbeelding op het pictogram om het dialoogvenster 'SmartArt-afbeelding kiezen' te openen

 1. Kies bij wijze van oefening een willekeurige SmartArt-afbeelding (klik hier voor meer info aangaande SmartArt)
 2. Klik op 'OK' om het dialoogvenster te sluiten

 1. Voer willekeurige tekst in de SmartArt-afbeelding
 2. Sluit af met een klik op het sluiticoon

 1. Maak de afbeelding eventueel verder op met kleuren, lettertypes,...
 2. Het resultaat zou er als volgt kunnen uitzien

8. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'Dia-indelingen'.