Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Objecten aan dia's toevoegen

1. Leerdoel

Studenten moeten verschillende objecten aan dia's kunnen toevoegen.

2. Toelichting

Er is geen enkele reden om een saaie Powerpointpresentatie te maken met dia's die alleen tekst bevatten. Met PowerPoint kan je vele verschillende typen objecten aan je dia's toevoegen om de aandacht van het publiek te trekken, humoristische elementen toe te voegen of de presentatie interessanter te maken, of om een bepaald punt te benadrukken. Sommige objecten kunnen in Powerpoint zelf worden gemaakt ; andere kunnen vanuit andere toepassingen worden ge´mporteerd.

Om een object van een andere toepassing in een dia in te voegen kan je twee werkwijzen volgen:

  1. Klik in het lint op het tabblad 'Invoegen' selecteer één van de vele objecten, die in de verschillende groepen georden worden: een tabel, afbeelding, illustratie, vorm, SmartArt, grafiek tekstvak, WordArt, object, video,... 

  1. of kies het gepaste object in het objectmenu dat verschijnt wanneer je een nieuwe dia toevoegt waarvan de indeling een object bevat.

Je hebt daarbij de keuze uit:

 

Tabellen Grafieken SmartArt
Afbeeldingen Illustraties Mediaclips

 

Verder in dit zelfstudiepakket wordt het toevoegen van objecten uitvoeriger toegelicht (klik daartoe op de items onder het kopje 'Inhoud toevoegen' in de inhoudsopgave).

3. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'objecten'.