Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Oefening 'Celverwijzingen'

1. Instructie

Onderstel dat je als scoutsleider van een groep welpen een weekend organiseert met één overnachting. Jij moet daartoe een begroting opstelling...

Download de werkmap 'Oefeningen.xlsx' in de map 'Oefenbestanden', indien je dat inmiddels nog niet hebt gedaan. Open het tabblad 'Celverwijzingen'

2. Absolute en relatieve celverwijzingen

In aanvang ziet het werkblad 'Celverwijzingen' er als volgt uit:

  1. In cel B6 wordt het vermoedelijke aantal deelnemers (welpen) weergegeven: 25

  2. Tik voor de uitgavenpost 'Vervoer' in kolom C een formule in die de Prijs (in kolom B) vermenigvuldigt met het Aantal welpen in cel B6.
    Voer deze formule door zodat voor elke uitgavenpost het totaal wordt berekend op basis van het aantal welpen in B6
    Daardoor wordt het eenvoudig om bij een wijzigend aantal deelnemers de kostprijs te herberekenen, omdat dan enkel in cel B6 het nieuwe aantal deelnemers moet worden ingevuld.

  3. Wijzig het aantal deelnemende welpen van 25 in om het even welk ander getal: de totalen per uitgavenpost en het algemeen totaal zou automatisch correct moeten worden aangepast.

De oplossing kan je vinden door onderaan in het bestand 'Oefeningen_Oplossing.xlsx' het werkblad 'Celverwijzingen' open te klikken.

Indien je nog niet over het bestand 'Oefeningen_Oplossing.xlsx' beschikt, klik dan hier om het downloaden.

3. Celverwijzing op ander werkblad

Klik in de werkmap 'Oefeningen.xlsx' op het werkblad 'Celverwijzingen2' (zie onderstaande figuur).

Aanvankelijk toont dit werkblad zich als volgt:

  1. Tik in cel A3 de tekst 'Prijs per welp', geef de tekst een lichtblauwe kleur en verhoog de puntgrootte.

  2. Voer in cel B3 een formule in die de totale kostprijs berekent die elke welp moet betalen.

Klik in het bestand 'Oefeningen_Oplossing.xlsx' op het werkblad 'Celverwijzingen2' om jezelf te controleren.

Sla de werkmap op indien je de resultaten wil bewaren.