Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Tekst en getallen invoeren

1. Leerdoel

De student moet in staat zijn tekst en getallen in een werkblad in te voeren.

2. Werkwijze

Bij wijze van inleiding wordt de wijze waarop gegevens in MS Excel kunnen worden ingevoerd kort toegelicht.  Verder in deze cursus komen we uitgebreider op deze materie terug.

Tekst invoeren in een cel Klik met de linkermuisknop op de betreffende cel en typ de tekst in, net zoals in een tekstverwerker
  1. Druk op de Enter-toets om de invoer te beŽindigen en het invoegpunt naar de onderliggende cel te verplaatsen

  2. OF: druk op de TAB-toets op je toetsenbord om de invoer te beŽindigen en het invoegpunt naar de cel rechts van de huidige te verplaatsen
  3. OF: druk op de knop 'Pijl naar rechts', 'Pijl naar links', 'Pijl naar boven' of 'Pijl naar onder' om het invoegpunt naar de overeenkomstige cel te verplaatsen
Datum invoeren Tik de datum in in cijfers ; plaats achter de dag- en de maandaanduiding: 
  1. ofwel een schuine streep: 31/12/2001,

  2. ofwel een afbreekstreepje 31-dec-2001

Afhankelijk van de settings van Windows op je computer, wordt tussen de dag-, maand- en jaaraanduiding in een datum automatisch een een afbreekstreepje of schuine streep ingevoegd.

Om de datum van vandaag in te voeren, druk je gelijktijdig op de toetscombinatie Ctrl en ' ; ' (puntkomma).

Getallen invoeren Tik het getal in, net zoals in een tekstverwerker.  Indien het getal op een specifieke wijze moet worden weergegeven:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de cel en kies in het snelmenu de optie 'Celeigenschappen' waardoor het gelijknamige dialoogvenster wordt geopend

  2. Klik in het dialoogvenster 'Celeigenschappen' op het tabblad 'Getal' en selecteer een categorie en een opmaak (klik hier voor meer info aangaande de opmaak van getallen).

3. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'gegevens invoeren'.