Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Diamodellen gebruiken

1. Leerdoel

Studenten moeten de betekenis van het begrip 'diamodel' in Powerpoint kennen en de gebruiksmogelijkheden van Powerpoint-modellen kunnen toepassen.

2. Toelichting

Voor iedere presentatie die je maakt, creŽert PowerPoint een set modellen

Modellen bepalen de inhoud en het uitzicht van de dia's, notities voor de spreker en de hand-out-onderdelen van een presentatie. 
Modellen bevatten de elementen (tekst of afbeeldingen) die je op iedere dia wil laten verschijnen. Wanneer je bijvoorbeeld het bedrijfslogo op iedere dia wilt plaatsen, hoef je dit niet op elke dia afzonderlijk in te voegen. 

Je voegt het logo toe aan het diamodel en het zal automatisch op iedere dia verschijnen. Andere onderdelen die je aan een model zou kunnen toevoegen zijn afbeeldingen of illustraties, paginanummers, de datum, de titel van de presentatie, of geheugensteuntjes zoals `Vertrouwelijk'.

Om een model weer te geven:

 1. Klik in het lint op het tabblad 'Beeld'
 2. Klik in de groep 'Presentatieweergaven' op de opdrachtknop 'Diamodel', 'Hand-out-model' of 'Notitiemodel'.

 1. Links op de statusbalk zie je in onderstaande figuur steeds de naam van het huidige geselecteerde model (in onderstaande figuur een diamodel).
 2. Rechts daarvan wordt de naam van het thema - dat op het model is toegepast - weergegeven (in dit geval 'Office')
 3. De dia-indeling in onderstaande figuur bevat tijdelijke aanduidingen voor:

  1. een modeltitel,
  2. tekst met opsommingstekens op verschillende niveau's
  3. illustraties
  4. en een gebied voor datum, voetnoten en dianummers.
 4. Wanneer in deze dia-indeling tijdelijke aanduidingen, logo's, organisatienamen,... worden toegevoegd, dan verschijnen deze toevoegingen - zoals reeds eerder toegelicht - in alle dia's die momenteel van deze dia-indeling gebruik maken binnen je presentatie. Ook in nieuwe dia's, die je op deze indeling baseert, zullen deze toevoegingen voorkomen.
 5. Hoeveel dia's in de huidige presentatie gebruik maken van de dia-indeling die thans geselecteerd is, wordt aangegeven in een tooltip die verschijnt wanneer je de muiswijzer enkele seconden op een dia-indeling positioneert. Aldus kan je uitmaken, op hoeveel dia's de wijzigingen van de dia-indeling een weerslag zullen hebben.

 1. De dia-indeling die links op je beeldscherm helemaal bovenaan de lijst verschijnt, is zoals gezegd het diamodel.

3. Oefening

Datumaanduiding op elke dia aanbrengen

Onderstel dat je op elke dia van een presentatie de aanduiding 'December 2012' wil aanbrengen in de voettekst. Je kan daartoe het diamodel van de presentatie wijzigen, waarna deze aanduiding automatisch op alle dia's in de presentatie verschijnt. Dat gaat als volgt:

 1. Open de voorbeeldpresentatie 'ICT-Vergadering' op je geheugenstaafje of Homedrive. Als je deze voorbeeldpresentatie nog niet op je geheugenstaafje of Homedrive hebt gekopieerd vanaf de server, klik dan hier om het bestand te downloaden.
 2. Klik in het lint op het tabblad 'Beeld'
 3. Klik in de groep 'Presentatieweergaven' op de opdrachtknop 'Diamodel' of .

 1. Selecteer het diamodel (de eerste dia in het venster 'Overzicht') door het aan te klikken
 2. Klik in het lint op het tabblad 'Invoegen' en vervolgens in de groep 'Tekst' op de opdrachtknop 'Datum en tijd' .

 1. Powerpoint opent daardoor het dialoogvenster 'Koptekst en voettekst' waarin je op het tabblad 'Dia' klikt indien dit tabblad niet geselecteerd is.
 2. Vink het selectievakje 'Voettekst' aan.
 3. Tik in het invoerveld de datumaanduiding 'December 2012'.
 4. Klik op de knop 'Overal toepassen' om het dialoogvenster weer te sluiten.
 5. Vanaf nu verschijnt deze datumaanduiding op elke dia van de diareeks.
 6. Je kan dit uittesten door de Powerpointpresentatie te openen met een druk op de functietoets F5 en vervolgens met een klik op de linkermuisknop doorheen de diareeks te navigeren.

Noot: Wanneer je op elke dia van je presentatie geen 'vaste' datumaanduiding wil tonen (zoals in bovenstaand voorbeeld), kies dan in het dialoogvenster 'Kopteksten en voetteksten' voor het selectierondje 'Automatisch bijwerken'. Je kan dan in de onderliggende keuzelijst het formaat van de weer te geven datum en/of tijdsaanduiding selecteren. Tijdens de presentatie zal in dat geval de actuele datum en tijd verschijnen.

4. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'diamodel'.