Zoeken in MS Excel 2016-cursus:
Laatst gewijzigd: 7/11/2016

Draaitabelrapporten opmaken

1. Leerdoel

Studenten moeten de opmaak van een draaitabelrapport kunnen wijzigen: de labels wijzigen, eigenschappen instellen, stijlen toepassen, ...

2. Werkwijze

2.1. Labels wijzigen

De tekst van de automatisch weergegeven draaitabelrapportlabels kan het makkelijkst worden gewijzigd:

 1. door het te wijzigen label aan te klikken,

 2. waarna het kan worden gewijzigd in de formulebalk.

 3. Nadat het label werd aangepast zorgt het aanslaan van de 'Enter'-toets of een klik op de knop 'Invoeren' ervoor dat het gewijzigde label wordt weergegeven in het draaitabelrapport.

In de onderstaande figuur worden de labels weergegeven zoals ze door Excel standaard in het draaitabelrapport worden ingevoegd.

Je zou ze zoals weergegeven in de onderstaande figuur kunnen wijzigen.

Let op: niet alle labels in het draaitabelrapport kan je zomaar wijzigen en niet alle labels kan je geheel verwijderen (vervang in dat geval overbodige labels door een spatie)

2.2. Celeigenschappen instellen

Labels en getallen kunnen op de eerder uitgelegde wijze worden opgemaakt met behulp van een snelmenu of met behulp van het dialoogvenster 'Celeigenschappen':

 1. Klik met de rechtermuisknop op een label of op een getal

 2. Je kan het opmaken met de opmaakknoppen bovenaan in het snelmenu, of je kan op de menuoptie 'Celeigenschappen' klikken

 1. In het dialoogvenster 'Celeigenschappen' beschik je over nog veel meer opmaakopties dan in het snelmenu.

Een voorbeeld:

2.3. Stijlen toepassen

Je kan de gehele opmaak van het draaitabelrapport snel wijzigen met behulp van een galerij met draaitabelstijlen.

 1. Klik op een willekeurige cel van het draaitabelrapport
 2. Klik in het lint op het tabblad 'Ontwerpen'
 3. en kies in de groep 'Draaitabelstijlen' een gepaste stijl

Klik op de knop 'Meer' om de galerij met draaitabelstijlen te openen waarin alle beschikbare stijlen worden getoond.
Bemerk dat het aanwijzen van een draaitabelstijl volstaat om betreffende stijl meteen op het draaitabelrapport toe te passen via een livevoorbeeld.

 

2.4. Rij- en kolomtotalen tonen of verbergen

De rijen en kolommen in een draaitabelrapport kunnen worden getoond of juist niet worden getoond met behulp van de knop 'Eindtotalen' in het tabblad 'Ontwerpen'

Een voorbeeld van een draaitabelrapport zonder rij- en kolomtotalen:

Een voorbeeld mét alle totalen:

2.5. Rij- en kolomlabels uitlijnen

De uitlijning van draaitabellabels kan eveneens gewijzigd worden met behulp van de volgende knoppen in het tabblad 'Start':

 1. horizontaal uitlijnen (bijvoorbeeld om labels horizontaal te centreren in een cel)

 2. verticaal uitlijnen (bijvoorbeeld om labels verticaal te centreren in een cel)

 3. tekstterugloop (om de woorden van langere teksten op meerdere regels in de cel weer te geven)

 

2.6. Rij- en kolomlabels accentueren

In de groep 'Opties voor draaitabelstijlen' van het tabblad 'Ontwerpen' kan je de accentuering van rijkoppen en kolomkoppen aan of uitzetten.

Een voorbeeld zonder accentuering:

In dezelfde groep kan je het rapport al dan niet voorzien van gestreepte rijen of kolommen:

 

2.7. Celstijlen

Je kan tevens aan één enkele cel een bepaalde opmaak toekennen, door er een 'celstijl' op toe te passen.

 1. Selecteer de cel waarop je de celstijl wil toepassen

 2. Klik in de groep 'Stijlen' van het tabblad 'Start' op de knop 'Celstijlen'

 3. MS Excel opent een galerij waarin je tal van stijlen kan selecteren: kopteksten, achtergrondkleuren, accentueringen,...

Een voorbeeld:

 

3. Oefening

Pas bij wijze van oefening op de draaitabel in het bestand 'Oefening_Draaitabel.xlsx' een willekeurige draaitabelstijl toe.  Een mogelijke uitkomst van deze oefening kan je vinden in het bestand 'Oefeningen_Oplossing.xlsx' werkblad 'Draaitabel'.

4. Bronnen

Helpprogramma bij Microsoft Excel 2016: zoek op 'draaitabelstijlen'.