Werken met Toledo - Handleiding voor studenten

Andere onderwerpen van het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
   
Zoeken in het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
 

Journalen

1. Toelichting

Een Journaal of Dagboek gelijkt sterk op een weblog.

Echter, in tegenstelling met een weblog, kan enkel je docent de opeenvolgende meldingen van een student in het journaal lezen en eventueel van commentaar voorzien.

Journaals zijn dus bedoeld als privé communicatiekanaal tussen één student en de docent. Een journaal kan bijvoorbeeld worden ingezet voor individuele stagebegeleiding.

Een Journaal oogt quasi hetzelfde als een Blog, maar een Journaal verschijnt met als achtergrond een blad papier. Het journaal heeft net als een Blog:

 1. een titel,
 2. een opeenvolging van bijdragen
 3. een commentaarknop 'Opmerking' die evenwel enkel zichtbaar is voor je docent
 4. een koppeling 'Opmerkingen' waarmee je de opmerkingen van je docent bij je journaalvermeldingen kan inkijken
 5. een cijferpaneel met een index
 6. eventueel een quotering van bijdragen
 7. en eventueel de feedback van je docent
 8. zowel voor studenten als voor cursusleiders worden nieuwe (nog ongelezen) vermeldingen en opmerkingen aangegeven met een icoon  en .

Aan andere studenten kan eventueel een leesrecht worden gegeven, door een dagboek als 'Openbaar' in te stellen (zie onderstaande figuur) ; maar studenten kunnen nooit een commentaar aan een journaal toevoegen.

2. Journaal-gebruik door studenten

 1. Als student kan je een Journaal openen door in het cursusmenu te klikken op de knop 'Tools'
 2. In de daardoor geopende pagina 'Tools' kies je de optie 'Journalen'

Noot: een rechtstreekse toegang tot de Journalenpagina, vanuit het cursusmenu, kan echter ook door je docent worden voorzien.

 1. In het overzicht van de pagina 'Dagboeken' worden alle Journaals uitgelijst waartoe je als student toegang hebt

 1. Klikken op één van de Journaalnamen opent het Journaal in een pagina die grote gelijkenis vertoont met de eerder besproken Blogpagina. Als achtergrond voor de Journaalvermeldingen werd echter voor een afbeelding van een schrift gekozen.
 2. Voor het overige biedt de Journaalpagina dezelfde functionaliteit als de Blogpagina.

3. Journaal-beheer

Het beeldscherm van een geopend journaal heeft hetzelfde uitzicht en biedt dezelfde functionaliteiten als dat van weblogs.

Over de Journaalpagina van de cursusleider valt bijgevolg weinig nieuws te vertellen. Het toevoegen van een journaalvermelding verloopt dan ook op quasi dezelfde wijze als de toevoeging van een weblogbijdrage.

4. Journaalbijdragen beoordelen

Ook aan een journaal kan, zoals hoger reeds toegelicht, door je docent een beoordeling worden gegeven van de dagboekbijdragen onder de vorm van een cijfer en feedback, die je zowel in het cijferpaneel van je dagboek als in het Grade Center kan terugvinden.


Andere onderwerpen van het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
   
Zoeken in het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
               Laatst gewijzigd: 1/11/2019 - Erik Penen/Yasmine Coninckx