Werken met Toledo - Handleiding voor studenten

Andere onderwerpen van het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
   
Zoeken in het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
 

Werken met groepen

1. Inleiding

Nadat je bent ingeschreven in een Toledo-cursus of -community (ook wel een 'Toledo-organisatie' genoemd) beschikt je docent over de mogelijkheid om studenten op te delen in groepen.

Daartoe voorziet Toledo in meerdere opties:

1. Je docent kan een benodigd aantal groepen maken en de studenten vervolgens in één (of in meerdere) groepen inschrijven

2. Maar je docent kan tevens een aantal groepen voorzien in een Toledo-cursus of -community en vervolgens aan studenten vragen om zich zélf in één van de groepen in te schrijven

3. En tenslotte kan je docent toestaan dat studenten zelf groepen kunnen aanmaken en zichzelf vervolgens in één van de zelfgemaakte groepen kunnen inschrijven.

Deze verschillende mogelijkheden worden hierna kort toegelicht.

2. Een groep waarin je door je docent bent ingeschreven openen

 1. Wanneer je docent groepen heeft aangemaakt en vervolgens elke student in de gepaste groep heeft ingeschreven, kan je als student de groep openen via de menuoptie 'Mijn groepen' onder het cursusmenu.

Noot: je docent kan er daarenboven voor zorgen dat in het cursusmenu een knop wordt voorzien, die de pagina 'Groepen' opent, van waaruit je de groep(en) waarin je bent ingeschreven kan openen

 1. Na het openklikken van deze menu-optie worden enkel de groepen getoond waarin je bent ingeschreven en - bijgevolg - waartoe je toegang hebt.

 1. Door op een groepsnaam te klikken, worden in het cursusmenu de groepstools getoond die door je docent aan de groep werden toegewezen: Bestandsuitwisseling, Discussieruimte voor groep, enzovoort
 2. Je kan één van deze tools aanklikken om de betreffende toolspagina te openen
 3. Het aanklikken van knop rechts van een groepsnaam wordt de 'Groepshomepage' van de betreffende groep geopend
 4. Vanuit de 'Groepshomepage' kan je eveneens de verschillende, aan de groepsleden toegewezen, 'Groepstools' openen.

 1. Je docent, of de student die de groep heeft aangemaakt, bepaalt welke groepstools voor de groepsleden beschikbaar zijn:

  Noot: Wannneer onderstaand lijstje met groepstools niet verschijnt, klik dan links van de groepsnaam op de knop 'Uitvouwen'

 2. Bestandsuitwisseling: groepsleden en de cursusleider (je docent) kunnen bestanden naar de groepsruimte uploaden, waardoor alle groepsleden dit bestand kunnen openen, downloaden en bewerken, en vervolgens terug uploaden

  Collaborate: groepsleden kunnen gebruik maken van een virtuele ruimte in Blackboard Collaborate waarin ze elkaar kunnen ontmoeten om te overleggen. Deze ruimte is enkel beschikbaar voor de groepsleden.

  Discussieruimte voor groep: groepsleden kunnen eigen forums aanmaken en beheren.

  E-mail verzenden: je kan e-mails sturen naar afzonderlijke leden of naar de hele groep.

  Groepsblog: berichten op een blog plaatsen en daarop reageren.

  Groepsjournaals: groepsleden kunnen over een groepsjournaal (dagboek) beschikken.

  Groeps-wiki's: groepsleden kunnen samen teksten schrijven in een wiki.

  Groepsopdrachten: groepsleden kunnen samen opdrachten uitvoeren die aan alle groepsleden worden 'uitgedeeld' door je docent.

  'Groepsbanner aanpassen': waarmee de titel boven de groepshomepage kan worden aangepast, bijvoorbeeld door een afbeelding toe te voegen. Je beschikt daartoe over de vele opmaakmogelijkheden van de visuele teksteditor.  Je kan er voor kiezen om bij het openen van de groepspagina de aangepaste banner te gebruiken, die je zelf hebt aangemaakt, dan wel de standaardbanner, die enkel de groepsnaam weergeeft.

  'Groepskleur aanpassen': waarmee het kleurenschema van de Groepshomepage door de groepsleden kan worden aangepast

  Een mogelijk resultaat na toevoeging van een groepsbanner en de toepassing van een groepskleur:

3. Jezelf in een groep inschrijven

Je docent kan er ook voor kiezen dat jij je als student zelf in een groep naar keuze kan inschrijven.

 1. Je kan daartoe in het cursusmenu op de knop 'Groepen' klikken, die de gelijknamige pagina 'Groepen' opent. Wanneer deze knop niet in het cursusmenu voorkomt, kan je eerst in het cursusmenu op de knop 'Tools' klikken en vervolgens in de pagina 'Tools' op de knop 'Groepen'
 2. Op deze pagina toont Toledo een overzicht van alle groepen, waarin je eerder jezelf hebt ingeschreven (of door je docent werd ingeschreven).
 3. Op de pagina 'Groepen' verschijnt echter tevens een koppeling naar alle groepen waarin je jezelf kan inschrijven.

 1. Door op een knop 'Aanmelden' te klikken verschijnt het zogenaamde 'aanmeldingsblad' van de groep dat door je docent werd opgesteld
 2. De knop 'Aanmeldingsblad weergeven om lid van een groep te worden' brengt bij daarentegen naar een overzichtspagina waarin alle groepen worden weergegeven, waarna je jezelf weer kan inschrijven door op de knop 'Aanmelden' van de gewenste groep te klikken
 3. Na lezing van de instructies en het bekijken van de reeds ingeschreven andere deelnemers (indien deze moeten worden weergegeven volgens de cursusleider) kan je lid worden van een groep door weer op de knop 'Aanmelden' te klikken
 4. Zodra je lid bent van (minstens) één groep wordt onder het cursusmenu het nieuwe menu 'Mijn groepen' getoond en aangevuld met de groepsnaam waarvoor jij jezelf zojuist hebt ingeschreven. Rechts op het beeldscherm verschijnen bij het aanklikken van deze groepsnaam de eigenschappen, groepsleden, groepstools en groepsopdrachten (zie hoger voor meer info) van de groep.

4. Zelf groepen aanmaken

Wanneer je docent dit heeft voorzien, kan je als student zelf groepen aanmaken in een Toledo-cursus en community, binnen de grenzen die door je docent zijn vastgelegd.

Op de pagina 'Groepen' kan je in dit geval een bijkomende knop vinden. Je kan deze pagina openen langs (minstens) twee wegen:

 1. Indien door je docent in het cursusmenu een aparte knop 'Groepen' werd voorzien dan opent een klik op deze knop meteen de pagina 'Groepen'
 2. Wanneer dergelijke menuknop niet is voorzien, dan (zie figuur hiernaast):

  1. klik je eerst op de knop 'Tools' in het cursusmenu,
  2. zoek je in de pagina 'Tools' naar de knop 'Groepen'
  3. en klik je vervolgens op de koppeling 'Groepen'
 3. Beide acties openen de pagina 'Groepen' (zie onderstaande figuur).
 4. Klik op de knop 'Groep maken' om de pagina 'Groep voor zelfinschrijving maken' te openen:

  1. Eerst moet de naam van de groep worden ingevoerd
  2. Dan een omschrijving van de doelstellingen, taken,... van de groep (in onderstaande figuur groenkleurig weergegeven)
  3. Vermits de zelfinschrijving via een 'Aanmeldingsblad' verloopt moet ook de naam van het aanmeldingsblad worden ingevoerd
  4. Vervolgens de tekst betreffende de inschrijvingsvoorwaarden, taken en doelen van de groep op het aanmeldingsblad (in onderstaande figuur roodkleurig weergegeven)
  5. Het opgeven van het maximum aantal studenten dat zichzelf kan inschrijven is niet verplicht
  6. Tenslotte moet op 'Verzenden' worden geklikt

 1. Toledo toont daardoor de afloop van het creatieproces in de pagina 'Groepen' waarin thans een koppeling naar de groep voor zelfinschrijving verschijnt.

 1. Vermits je deze groep zelf hebt opgesteld, dan ben je er automatisch in ingeschreven, waardoor onder de koppeling geen knop 'Aanmelden' verschijnt die naar het aanmeldingsformulier voert.
 2. Wanneer je de zojuist ingevoerde informatie betreffende de groep alsnog wil wijzigen:

  1. plaats de muiswijzer dan op de groepsnaam,
  2. waardoor een knop 'Opties' verschijnt
  3. die bij het aanklikken een contextmenu opent
  4. waarin je op de optie 'Bewerken' klikt om de pagina 'Groep voor zelfinschrijving bewerken' wordt geopend

5. Hoe studenten zichzelf in een 'studentengroep' kunnen inschrijven

Studenten kunnen zich in de door een medestudent aangemaakte groep inschrijven als volgt:

 1. Klikt op de knop 'Groepen' in het cursusmenu

  ofwel op de knop 'Tools' in het cursusmenu en dan op de knop 'Groepen' in de pagina 'Tools'
 2. Klik vervolgens op de knop 'Aanmelden' of 'Aanmeldingsblad weergeven om lid van een groep te worden' onder naam van de groep waarin jij je wil inschrijven

 1. Daardoor verschijnt het aanmeldingsblad zoals opgesteld door je collega-student, met vermelding van de toelichtingen, de namen van de reeds ingeschreven studenten en het maximum aantal studenten
 2. Klik in het aanmeldingsblad weer op de knop 'Aanmelden'

 1. Je bent dan meteen in de groep ingeschreven
 2. en verkrijgt toegang tot de 'Groepstools'

 1. Zodra je lid bent van (minstens) één groep wordt onder het cursusmenu het nieuwe menu 'Mijn groepen' getoond en aangevuld met de groepsnaam waarvoor jij jezelf zojuist hebt ingeschreven. Rechts op het beeldscherm verschijnen bij het aanklikken van deze groepsnaam de eigenschappen, groepsleden, groepstools en groepsopdrachten (zie hoger voor meer info) van de groep.

Andere onderwerpen van het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
   
Zoeken in het zelfstudiepakket 'Werken met Toledo':
               Laatst gewijzigd: 13/08/2020 - Erik Penen/Yasmine Coninckx