Peiling Beroepsvereniging 

   

Beste sociaal werker,

In deze korte vragenlijst peilen we in het werkveld naar de nood aan een Beroepsvereniging voor Sociaal Werkers.
Met een beroepsvereniging bedoelen we een ledenvereniging van individuele beroepsuitoefenaars die voor de beroepsgroep een aantal rollen wil opnemen.

Deze peiling doen we op advies van onze werkveldpartners. De discussie over de opportuniteit van zon vereniging is in Vlaanderen al lang aan de gang, terwijl in andere landen het vaak een vanzelfsprekendheid is. Daarom hebben we besloten de wenselijkheid van en een aantal voorwaarden voor een beroepsvereniging af te toetsen bij de doelgroep. De peiling wordt ad random over heel Vlaanderen afgenomen met uw medewerking en die van onze werkveldpartners.

OPROEP: stuur de link naar dit onderzoek door naar al je collega sociaal werkers met de oproep aan de bevraging deel te nemen.
Hartelijk dank!

Volgende onderwerpen komen aan bod in deze peiling:

  1. Externe opdracht van een beroepsvereniging
  2. Interne opdracht van een beroepsvereniging
  3. Lidmaatschap: wie zou lid moeten kunnen zijn
  4. Vragen over u als deelnemer aan deze peiling

Klik op onderstaande knop om de peiling te starten.
Opgelet: Je kan het invullen van de vragenlijst niet onderbreken!

       

Alvast erg bedankt voor uw medewerking!

Peter Wouters
Opleidingshoofd Sociaal Werk