Zoeken in MS Word 2013-cursus:

Wijzigen, verplaatsen en kopiŽren

1. Leerdoel

De student moet over de nodige vaardigheden beschikken om eerder ingevoerde tekst te wijzigen, te verplaatsen binnen een document en te kopiŽren naar een andere plaats in het document.

2. Werkwijze

2.1. Wijzigen/wissen

Met het toetsenbord kan tekst, die zich vůůr het invoegstreepje bevindt, worden gewist door op de Backspace-toets te drukken, die zich rechtsboven op je klavier bevindt.

Tekst die zich achter het invoegstreepje bevindt, kan worden gewist door op de Delete-toets te drukken.

Volgende opdrachtknoppen, die zich in de groep 'Klembord' van het tabblad 'Start' of de 'Werkbalk Snelle Toegang' bevinden, laten je toe om eerder ingevoerde tekst te wijzigen.

Knop Naam Functie
Knop 'Knippen' Wist de geselecteerde tekst uit het document naar het klembord
Knop 'KopiŽren' Kopieert geselecteerde tekst naar het klembord van de computer
Knop 'Plakken' Plakt eerder geknipte tekst op de huidige locatie vanuit het klembord
Knop 'Ongedaan maken' Maakt eerdere bewerkingen ongedaan. Door op vervolgknop naast de knop te klikken, wordt een rolmenu geopend waarin kan worden aangegeven welke achtereenvolgende bewerkingen ongedaan worden gemaakt.

Knop 'Opnieuw' Herstelt wat eerder ongedaan werd gemaakt met de knop 'Ongedaan maken'
Knop 'Opmaak kopiŽren' Door op de knop 'Opmaak kopiŽren' te klikken, wordt de opmaak van de op dat moment geselecteerde tekst gekopieerd naar het klembord. Door vervolgens met de muiswijzer een ander tekstdeel te selecteren, wordt de eerder gekopieerde opmaak naar de nieuw geselecteerde tekst gekopieerd.

Indien de opmaak van de geselecteerde tekst meermaals naar andere tekstdelen moet worden gekopieerd, kan je de knop twee maal kort na elkaar aanklikken. Alle tekstdelen, die je daarna achtereenvolgend selecteer, verkrijgen dan de opmaak van de oorspronkelijk geselecteerde tekst. Deze functie kan je opnieuw uitzetten, door andermaal op de knop 'Opmaak kopiŽren' te klikken.

2.2. Verplaatsen

2.2.1. Met knippen en plakken

 1. Selecteer de te verplaatsen tekst
 2. Klik op de knop 'Knippen'
 3. Verplaats het invoegstreepje naar de nieuwe locatie
 4. Klik op de knop 'Plakken' om de weggeknipte tekst op de nieuwe locatie in te voegen

2.2.2. Door tekst te verslepen

 1. Selecteer de te verplaatsen tekst
 2. Klik in de geselecteerde tekst met de linkermuisknop en hou deze ingedrukt
 3. Sleep de tekst met ingedrukte linkermuisknop naar de nieuwe positie
 4. Laat de linkermuisknop los bij aankomst op de nieuwe locatie

2.2.3. Via het toetsenbord

 1. Selecteer de te verplaatsen tekst
 2. Druk op de toets Ctrl en hou deze ingedrukt
 3. Druk gelijktijdig op de toets X waardoor de geselecteerde tekst wordt weggeknipt en gekopieerd naar het Klembord van je computer
 4. Verplaats het invoegstreepje naar de nieuwe locatie
 5. Druk gelijktijdig op de toetsen Ctrl en V (eerst de 'Control'-toets indrukken en dan de toets 'V') , om de laatste weggeknipte tekst vanuit het Klembord in het document te plakken

2.3. Kopiëren

2.3.1. Door te kopiŽren en te plakken

 1. Selecteer de te kopiŽren tekst
 2. Klik op de knop 'KopiŽren'
 3. Plaats het invoegstreepje op de nieuwe locatie
 4. Klik op de knop 'Plakken'
 5. Herhaal voor elke nieuwe locatie in het document waar de tekst moet geplaatst worden

2.3.2. Met het toetsenbord

 1. Selecteer de te kopiŽren tekst
 2. Druk gelijktijdig op de toetsen Ctrl en C (eerst de 'Control'-toets indrukken en dan de toets 'C') om de geselecteerde tekst naar het Klembord van je computer te kopiëren
 3. Plaats het invoegstreepje op de nieuwe locatie
 4. Druk gelijktijdig op de toetsen Ctrl en V (eerst de 'Control'-toets indrukken en dan de toets 'V') om het gekopieerde tekstdeel op de nieuwe locatie in te voegen vanuit het Klembord
 5. Herhaal de toetscombinatie voor elke nieuwe locatie in het document waar de tekst moet ingeplakt worden

2.4. Plakopties

Wanneer je een tekstdeel plakt in een Word-document verschijnt de knop 'Plakopties' net onder de ingevoegde tekst.

Door op de vervolgknop van deze knop te klikken, opent een menu waarin een aantal plakopties wordt aangeboden

2.4.1 Opmaak van bron behouden

Wanneer je voor deze plakoptie kiest, dan wordt de oorspronkelijke opmaak van het gekopieerde of geknipte tekstdeel ongewijzigd behouden na het plakken.

 

2.4.2 Opmaak samenvoegen

Als je de opmaak van het geplakte tekstdeel wil wijzigen zodat die overeenkomt met de opmaak van de omringende tekst na het plakken, kies dan voor deze optie.

 

 

2.4.3 Alleen tekst behouden

Deze plakoptie heeft tot gevolg dat na het plakken de oorspronkelijke opmaak van het geplakte tekstdeel geheel wordt verwijderd.

 

3. Oefening

Klik hier om de oefening 'Tekst wijzigen, verplaatsen en kopiŽren' te maken

4. Bronnen

Helpprogramma van Microsoft Word 2013: zoek op 'sneltoetsen'.