Zoeken in MS Word 2013-cursus:

Stijlen toepassen op tekst

1. Leerdoel

De stijlen ingebouwd in MS Word, die steeds te beschikking staan, zitten zoals gezegd vervat in een documentsjabloon. Studenten moeten deze stijlen kunnen gebruiken ('toepassen op tekst'), wijzigen en ook nieuwe, eigen stijlen kunnen aanmaken. 

Al deze 'bewerkingen' (gebruiken, wijzigen en aanmaken) die je op stijlen en documentsjablonen kan toepassen worden hierna besproken.

2. Stijl toepassen met behulp van de galerij 'Stijlen'

 1. Plaats het invoegstreepje op een willekeurige plaats in de alinea waarop een stijl moet worden toegepast.
 2. Klik op het tabblad 'Start'
 3. Klik in de groep 'Stijlen' op één van de getoonde stijlen

OF, indien de gewenste stijl niet meteen in de groep 'Stijlen' getoond wordt

 1. Klik eerst op de knop 'Meer'
 2. Daardoor opent de galerij 'Stijlen'
 3. Selecteer de gewenste stijl door deze aan te klikken.

De  aangeklikte stijl wordt meteen op de alinea, waarin het invoegstreepje zich bevindt, toegepast.

3. Stijl toepassen met behulp van het taakvenster

 1. Plaats het invoegstreepje op een willekeurige plaats in de alinea waarop een stijl moet worden toegepast.
 2. Klik in het tabblad 'Start' op het startpictogram van de groep 'Stijlen'
 3. Het gelijknamige taakvenster opent.

 1. Selecteer de gewenste stijl in de keuzelijst 'Stijlen' van het taakvenster door deze aan te klikken.
 2. De  aangeklikte stijl wordt ook in dat geval meteen op de alinea, waarin het invoegstreepje zich bevindt, toegepast.
 3. Bemerk dat wanneer je de muiswijzer op één van de stijlen, in de keuzelijst plaatst, er een infokader verschijnt waarin de opmaakkenmerken van deze specifieke stijl opgesomd worden.

4. Aantal zichtbare stijlen aanpassen

Het aantal stijlen dat aangeklikt kan worden in de keuzelijst 'Stijlen' kan worden ingesteld door:

 1. eerst op de knop 'Opties' te klikken rechts onderaan in het taakvenster

 1. daardoor wordt het dialoogvenster 'Opties voor het deelvenster Stijlen' geopend.
 2. Selecteer in de keuzelijst 'Selecteer weer te geven stijlen:' de gewenste optie.

Wanneer je deze keuzelijst opent worden vier opties getoond.

 1. Aanbevolen: Dit is de optie die standaard geactiveerd is wanneer je het taakvenster 'Stijlen' opent. Ze zorgt ervoor dat de vaakst gebruikte stijlen van het documentsjabloon in de lijst ‘Stijlen’ getoond worden. 

 2. In gebruik: Selectie van deze optie heeft tot gevolg dat in de keuzelijst 'Stijlen' enkel de opmaak wordt getoond die je handmatig hebt toegepast op tekstdelen, alsook de standaardstijlen, die je in het huidige document reeds hebt toegepast op tekstdelen.

 3. In huidige document: Zorgt ervoor dat in de voornoemde keuzelijst enkel de standaardstijlen (Kop 1, Kop 2, Kop 3, Standaard,...), alsook de opmaakprofielen die je zelf hebt aangemaakt worden getoond.

 4. Alle opmaakprofielen: Selecteer deze optie wanneer je in de keuzelijst alle door MS Word voorziene opmaakstijlen, en alle stijlen die je zelf definieerde wil kunnen aanklikken. Dit resulteert uiteraard in een zeer uitgebreide lijst: in onderstaande figuur werd het taakvenster 'Opmaak' verbreed nadat op de optie 'Alle opmaakprofielen' werd geklikt, waardoor vier kolommen met stijlen (opmaakprofielen) worden getoond.

5. Stijl toepassen met behulp van de knop 'Opmaak kopiëren/plakken'

Je kan eenzelfde stijl snel toepassen op meerdere tekstdelen door volgende procedure te volgen:

 1. Pas op het eerste tekstdeel de gewenste stijl toe op één van de hoger beschreven wijzen

 2. Selecteer het tekstdeel waarop de stijl werd toegepast

 3. Klik in de groep ‘Klembord’ van het tabblad ‘Start’ twee maal (kort na elkaar) op de knop 'Opmaak kopiëren/plakken' om de functie 'Opmaak kopiëren' aan te zetten

 4. Zoek het volgende tekstdeel op waarop dezelfde stijl moet worden toegepast met behulp van de schuifbalken
 5. Klik op het tekstdeel om dezelfde stijl er meteen op toe te passen
 6. Nadat alle tekstdelen op deze wijze werden opgezocht en aangeklikt kan je de functie 'Opmaak kopiëren' terug uitzetten door de knop 'Opmaak kopiëren/plakken' één maal aan te klikken.

Noot: wanneer je de  opmaak van een bepaald tekstdeel slechts één keer wenst te kopiëren naar een ander tekstdeel, klik dan in stap 3 van bovenstaande procedure slechts één maal op de knop 'Opmaak kopiëren/plakken' .  Je hoeft stap 6 dan niet uit te voeren: de functie 'Opmaak kopiëren' wordt automatisch uitgezet wanneer je het tekstdeel in stap 5 aanklikt.

6. Bronnen

Helpprogramma van Microsoft Word 2013: zoek op 'stijlen toepassen'.