Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Inleidend Voorbeeld - Stap 1

Leerdoel

In dit inleidend voorbeeld wordt, in een zo klein mogelijk aantal stappen, een professioneel ogende presentatie opgebouwd.  Daardoor wordt een aantal belangrijke mogelijkheden van Microsoft PowerPoint van bij de start van dit zelfstudiepakket uiteengezet.  Verder in dit elektronisch zelfstudiepakket worden deze presentatiemogelijkheden verder uitgediept en wordt er tevens een aantal andere aan toegevoegd.

Onderstel dat we op enkele minuten tijd een presentatie willen bouwen ter ondersteuning van een bedrijfsvergadering met personeelsverantwoordelijken.

Stap 1: Een nieuwe presentatie klaar zetten

 1. Start Microsoft Powerpoint 2010 op.
 2. Vermits ons tijdsbudget beperkt is, willen we zo veel mogelijk werk door Powerpoint laten uitvoeren. Klik daarom op het tabblad 'Bestand'.
 3. Klik in het vervolgmenu op de menuoptie 'Nieuw'.

 1. MS Powerpoint opent daardoor het middelste deelvenster 'Beschikbare sjablonen en thema's' met bovenaan een overzicht van de sjablonen en thema's die tijdens de installatie van Powerpoint op je computer automatisch naar de harde schijf werden gekopieerd.

Noot: Een 'thema' is een (sedert MS Office 2007 nieuwe) opmaakfunctie van MS Office 2010 die ervoor zorgt dat alle dia's, die op een bepaald thema worden gebaseerd, met dezelfde achtergrondkleuren, lettertypes en letteropmaak, teksteffecten,... worden opgebouwd. Door een thema te gebruiken boek je niet alleen tijdwinst, omdat je niet elke dia afzonderlijk moet opmaken, maar bekom je ook meer eenheid in de layout van je presentatie. Klik hier voor meer info aangaande de functie van thema's.

 1. Klik op de knop "Thema's" en kies het thema dat het meest gepast lijkt voor je presentatie: klik daartoe in de lijst op de verschillende mogelijkheden en bekijk rechts het overeenkomstige voorbeeld.  
 2. In dit inleidend voorbeeld werd voor het thema 'Slipstream' gekozen.

 1. Klik op de knop 'Maken' om op basis van het thema 'Slipstream' een nieuwe, 'lege' presentatie klaar te zetten.

Noot: in het deelvenster 'Beschikbare sjablonen en thema's' kan je niet enkel een thema kiezen dat op een nieuwe en nog geheel lege presentatie (waaraan nog geen dia's werden toegevoegd) wordt toegepast.

Je kan er echter ook voor kiezen om een nieuwe presentatie aan te maken op basis van 'sjablonen' waarin reeds een aantal dia's werd ingevoerd. Deze dia's bevatten voorbeeldteksten aangaande een bepaald onderwerp, waarbij het de bedoeling is dat je deze voorbeeldteksten vervangt door je eigen tekst. Deze dia's werden daarenboven reeds 'opgemaakt' (van achtergrondkleuren, tekstkleuren, teksteffecten,... voorzien) met behulp van een thema. Overbodige dia's kan je uiteraard verwijderen en je kan er zelf nieuwe aan toevoegen.

 1. Zo kan je op de knop 'Voorbeeldsjablonen' klikken om je presentatie te baseren op een reeks sjablonen die tijdens de installatie van Powerpoint op de harde schijf van je computer werden gekopieerd. Door één van de daardoor getoonde sjablonen aan te klikken en vervolgens op de knop 'Maken' te klikken wordt het sjabloon op je nieuwe presentatie toegepast. Je beschikt dan meteen over een aantal dia's die je nog moet aanpassen.

 1. Wanneer je eerder zelf een Powerpointsjabloon hebt ontworpen, klik dan op de knop 'Mijn sjablonen' om dit sjabloon opnieuw te gebruiken voor een nieuwe presentatie
 2. Klik op 'Nieuw van bestaande' om een eerder gemaakte presentatie te selecteren, op basis waarvan je een nieuwe presentatie wil aanmaken.
 3. Klik onder titel 'Office.com-sjablonen' op één van de categorienamen ('Certificaten', 'Diagrammen',...) om op de website van Microsoft Office een sjabloon te downloaden dat je als vertrekpunt voor je nieuwe presentatie wil gebruiken