Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Een presentatie opslaan als een videobestand

1. Toelichting

Wanneer je voor alle dia's de bijbehorende tekst hebt ingesproken, kan je de presentatie opslaan als een video-presentatie. Daardoor worden de animaties grotendeels in de aangemaakte video behouden en wordt ook de gesproken tekst tijdens het afspelen van de video weergegeven. Je toehoorders hoeven niet op een toetsenbordtoets te drukken om het verloop van de presentatie te sturen. Ze kunnen evenmin met een muisklik de voortgang van animaties en dia's bepalen.

Met ander woorden: alle interactie met de toehoorders valt weg, eens je een presentatie hebt omgezet naar een video, die kan worden bekeken als een (automatisch afgespeelde) film.

Dergelijke video kan je nadien opladen als een multimediale presentatie in Videolab (zie verder). Daardoor kan je deze videopresentatie invoegen in een webpagina (bijvoorbeeld in Toledo ; zie verder) en wordt het afspelen onmiddellijk gestart, zonder dat het videobestand eerst in zijn geheel naar de PC van je toehoorders moet worden gekopieerd.

Het opladen van een videopresentatie in Videolab zorgt er dus voor dat je studenten minder lang moeten wachten alvorens de video begint.

Let op: Het converteren van een Powerpointpresentatie naar een videopresentatie verloopt prima wanneer je presentatie veelal dia's bevat die voornamelijk uit titels en tekstobjecten zijn opgebouwd.

Echter een aantal objecten functioneren na de conversie niet naar behoren:

Als je presentatie dergelijke objecten bevat, kan je je presentatie beter converteren naar een Flash-movie met behulp van een programma als bijvoorbeeld iSpring.

Elders in dit zelfstudiepakket worden de gebruiksmogelijkheden van het programma iSpring besproken.

2. Video-instellingen bepalen

 1. Wanneer je presentatie geheel klaar is, klik je op het tabblad 'Bestand'
 2. Klik vervolgens op de menuoptie 'Opslaan en verzenden'
 3. Je kan dan kiezen voor de optie 'Video maken'
 4. Daardoor verschijnt rechts een gelijknamige deelvenster, waarin je in een keuzelijst de optie 'Internet en dvd' kan selecteren

 1. Vervolgens kan je in een tweede keuzelijst de optie 'Opgenomen en gesproken tekst gebruiken' selecteren
 2. Tevens kan je voor dia's zonder tijdsinstelingen en gesproken tekst opgeven hoe lang deze dia's moeten getoond worden, door een aantal seconden te kiezen in de keuzelijst 'Seconden te besteden aan elke dia'
 3. Klik ten slotte op de knop 'Video maken' om de aanmaak van de videopresentatie te starten

3. Video-opslag bepalen

Na het klikken op de knop 'Video maken' kan je eerst de schijf en folder, waarin de video moet worden bewaard, opgeven.

 1. Navigeer op de gebruikelijk wijze naar de schijf waarop het bestand moet worden bewaard
 2. Selecteer de gewenste folder (map)
 3. Wijzig eventueel de naam die je aan de video wil meegeven

 1. Klik ten slotte op de knop 'Opslaan'

Bemerk dat je in de keuzelijst 'Opslaan als' slechts over één videoformaat beschikt: ".wmv"

4. Ingevoegde media converteren

Wanneer, alvorens de aanmaak van de videopresentatie te starten, Powerpoint onderstaande mededeling toont, dan is het noodzakelijk om eerst de zogenaamde compatibiliteit van de ingevoegde media in je presentatie te optimaliseren. Dat wil meestal zeggen dat Powerpoint eerst de video's, die je in de presentatie invoegde wil converteren.

 1. Klik in bovenstaande mededeling op de knop 'Neen'
 2. Klik in het tabblad 'Bestand' op de menuoptie 'Info'
 3. Klik in het daardoor geopende deelvenster op de knop 'Compatibiliteit optimaliseren'

 1. Powerpoint opent daardoor het gelijknamige dialoogvenster waarin je het conversieproces kan volgen.
 2. Klik daarna op de knop 'Sluiten'

5. Video bewaren en afspelen

Na de eventuele conversie van de ingesloten mediabestanden, kan je bovenstaande procedure herstarten en aan het einde op de knop 'Opslaan als' klikken, waardoor de videopresentatie wordt aangemaakt.

Indien de eerder besproken mededeling opnieuw verschijnt, klik dan op de knop 'Ja'. Dit heeft evenwel tot gevolg dat de 'media' (doorgaans video's) NIET in de videopresentatie worden opgenomen.

Let wel: het aanmaken van de video kan meerdere minuten in beslag nemen!

Nadat de videopresentatie werd aangemaakt, kan je via Windows Verkenner naar de schijf en folder navigeren waarin je de video hebt bewaard en de bestandsnaam aanklikken.

Daardoor wordt de video afgespeeld in Windows Media Player en kan je het resultaat beoordelen.

6. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'video maken'.