Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Hyperlink naar andere dia toevoegen

1. Leerdoel

Studenten moeten aan Powerpoint-dia's hyperlinks naar een andere dia kunnen toevoegen zodat de dia's in een willekeurige volgorde kunnen worden doorlopen.

2. Toelichting

Hyperlinks zijn een essentieel onderdeel van websites en worden dus vaak op internet-webpagina's gebruikt.  Zij zorgen voor de koppeling van de ene webpagina naar een andere, waardoor websurfers door op een (blauw onderlijnde) tekstkoppeling te klikken meteen naar een andere webpagina kunnen 'springen'.  Ook iconen en afbeeldingen kunnen een koppeling naar een andere webpagina bevatten.

In Powerpoint kunnen eveneens koppelingen worden toegevoegd waardoor de klassieke navigatie doorheen een diareeks (van de eerste dia middels een muisklik naar de tweede dia navigeren, enzovoort) wordt doorbroken.  Aldus kan een Powerpointpresentatie worden omgebouwd tot een interactieve website waarbinnen gebruikers zelfstandig naar eigen inzicht doorheen de diareeks kunnen surfen.  De Powerpointpresentatie wordt dan een autonome, interactieve toepassing waarin ook multimediale elementen kunnen worden ingebouwd.

Gemakshalve gebruiken we andermaal de presentatie 'Bedrijfsvergadering' als vertrekpunt om het gebruik van hyperlinks toe te lichten.

3. Werkwijze

 1. Open de diareeks 'Bedrijfsvergadering'.
 2. Voeg een nieuwe dia net achter de eerste dia met een dia-indeling voor een titel en een opsommingslijst.
 3. Geef deze nieuwe dia de titel 'Overzicht' mee en vul in de opsommingslijst volgende items in (selecteer onderstaand lijst, kopieer deze naar het klembord en plak de gekopieerde lijst in de tijdelijke aanduiding):
 1. Het is thans de bedoeling om van deze dia het vertrekpunt (de Homepage) te maken van een internetachtige autonome toepassing: door n van de items in het overzicht aan te klikken, springt de gebruiker meteen naar een dia met de verdere uitwerking van dit item.
 2. Selecteer de tekst 'Agenda' in de opsommingslijst.
 3. Kies in het lint voor het tabblad 'Invoegen'
 4. Klik in de groep 'Koppelingen' voor de opdrachtknop 'Actie' om het dialoogvenster 'Actie-instellingen' te openen
 5. Markeer het keuzerondje vr de optie 'Hyperlink naar:'.
 6. Klik het rolmenu van deze optie open en selecteer de menuoptie 'Dia...'.
 7. Hierdoor wordt het dialoogvenster 'Hyperlink naar dia' geopend, waarin alle dia's voorkomen, vernoemd bij titel.

 8. Klik thans op de dia 'Agenda' in deze lijst
 9. Klik vervolgens op de knop 'OK', waardoor je terugkeert naar het dialoogvenster 'Actie-instellingen'.
 10. Klik andermaal op 'OK' om dit dialoogvenster te sluiten.
 11. Bemerk dat thans het item 'Agenda' in de dia onderlijnd is.  
  Om deze hyperlink te testen druk je op de F5-toets waardoor de dia in de weergave 'Diavoorstelling' wordt getoond.

 12. Klik op het item 'Agenda', waardoor de dia met de gelijknamige titel op het beeldscherm verschijnt.
 13. Je zal uiteraard merken dat deze 'website' nog voor (veel) verbetering vatbaar is, al was het maar omdat je niet op een eenvoudige wijze naar de homepage 'Overzicht' kan terugkeren.  Maar dat komt later aan bod.

Hyperlinks in een Powerpointpresentatie hoeven echter niet altijd naar andere dia's in de diareeks te verwijzen.  Zoals het rolmenu van de optie 'Hyperlink naar' van het dialoogvenster 'Actie-instellingen' aangeeft, kan een koppeling eveneens de voorstelling beindigen, een aangepaste voorstelling of andere presentatie aanroepen, of naar een URL verwijzen, enzovoort.

Noot: Met de afkorting URL wordt in feite verwezen naar het 'adres' (de naam) van een webpagina op het internet. Het is in Powerpoint dan ook volstrekt mogelijk om vanuit een diapresentatie meteen naar een webpagina op het internet 'door te klikken'.

4. Oefening

Voeg op de hoger beschreven wijze hyperlinks toe aan de opsommingslijst van het 'Overzicht', waarbij elke koppeling naar de respectievelijke dia verwijst. Test de goede werking van deze koppelingen uit.

Voeg een nieuwe dia toe, die je 'Websites' noemt en voorzie hierin een aantal aanklikbare items die naar je favoriete websites op het Internet verwijzen.

Leg ook een koppeling tussen deze nieuwe dia 'Webpagina' en een item in de opsommingslijst van de dia 'Overzicht'.

5. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'hyperlink'.