Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

WordArt invoegen

1. Leerdoel

Studenten moeten in staat zijn om in een dia een WordArt-afbeelding in te voegen.

2. Toelichting

WordArt bestaat uit een galerij van tekststijlen die je toelaten om op tekstdelen decoratieve effecten toe te passen: schaduwen, 3D, spiegelen,...

Deze grafische functie is niet enkel in MS Powerpoint beschikbaar, maar ook in andere MS Office-programma's: MS Excel, MS Word en MS Publisher. Om deze reden werd het gebruik van WordArt reeds elders besproken in dit zelfstudiepakket: klik hier om deze uitgebreide toelichting te vinden.

Daarom ook wordt op deze pagina het invoegen van WordArt in Powerpoint 2010 slechts kort toegelicht.

3. Werkwijze

  1. Klik in het lint op het tabblad 'Invoegen'
  2. Klik in de groep 'Tekst' op de opdrachtknop 'WordArt'

  1. Powerpoint opent daardoor een galerij van tekststijlen, waarin je de gewenste stijl aanklikt

  1. Daardoor verschijnt een tekstveld met voorbeeldtekst waarin je je eigen tekst kan intikken

  1. Je tekst wordt meteen in de gekozen stijl opgemaakt.

Je kan de tekst met WordArt verder opmaken met vormstijlen en vorm-effecten in het contextuele tabblad 'Opmaak' wanneer de tekst geselecteerd is.

Zoals eerder gezegd: meer info aangaande het gebruik van WordArt kan hier vinden.

4. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'WordArt'.