Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

SmartArt invoegen

1. Leerdoel

Studenten moeten in staat zijn om in een dia een SmartArt-figuur in te voegen.

2. Toelichtingen

Sinds versie MS Office 2007 werd aan MS Word en MS Powerpoint een functie toegevoegd waarmee veel meer mogelijkheden voor het toevoegen van diagrammen aan documenten en dia's beschikbaar werden. Daartoe werd een uitgebreide bibliotheek van diagrammen ontwikkeld, die je op tal van manieren kan aanpassen en opmaken.

Met SmartArt-figuren kan je bijvoorbeeld de klassieke bolletjeslijst vervangen door een kleurig diagram met tekstbalken, een cyclus in beeld brengen met cirkelvormige figuren, relaties tussen elementen in een stroomdiagram weergeven, organogrammen opstellen, enzovoort.

3. Werkwijze

Vermits SmartArt-figuren niet enkel in PowerPoint kunnen worden gebruikt, kwam de bespreking van de gebruiksmogelijkheden reeds eerder aan bod. We komen daar hier dan ook niet op terug.

Klik hier om de toelichting bij SmartArt te openen en klik daarna in het menu van je browser op de knop 'Terug' om naar deze pagina terug te keren.

4. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'SmartArt'.