Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Grafieken invoegen

1. Leerdoel

Studenten moeten in staat zijn om in een dia een grafiek in te voegen.

2. Toelichting

PowerPoint beschikt over een uitgebreide galerij met grafiektypes, die het mogelijk maakt om snel een grafiek aan je presentatie toe te voegen. Je kan deze galerij op twee manieren openen:

 1. in het tabblad 'Invoegen' van het lint bevat de groep 'Illustraties' een opdrachtknop 'Grafiek'

 1. in een dia-indeling met een tijdelijk aanduidingsvak voor objecten kan je op het icoon 'Grafiek' klikken

Vermits beide vertrekpunten voor het invoegen van een grafiek tot een voor het overige zelfde procedure leiden bespreken we hier enkel de laatstgenoemde werkwijze.

3. Werkwijze

 1. Open de diareeks 'Bedrijfsvergadering'.

 2. Voeg in de diareeks een nieuwe dia toe, waarvoor je een indeling kiest waarin een tijdelijk aanduidingsvak is voorzien voor objecten

 1. Klik op het icoon voor grafieken, waardoor de galerij met grafiektypen wordt geopend.

 1. Klik op het gewenste grafiektype en vervolgens op de knop 'OK'.
 2. Powerpoint opent daardoor een Excel-rekenblad met daarin een voorbeeldtabel met fictieve data.
 3. Om het aantal kolommen te wijzigen, plaats je muiswijzer op de rechterbenedenhoek van de blauwe tabelrand, zodat die wijzigt in een dubbele pijl ; vervolgens sleep je met ingedrukte linkermuisknop naar de gewenste locatie rechts of links van de tabelrand

 1. Om het aantal rijen aan te passen sleep je de rechterbenedenhoek van de blauwe tabelrand naar onder of naar boven.
 2. Vul de voorbeeldtabel met je eigen gegevens, wat op identieke wijze verloopt als in Microsoft Excel.
 3. Telkens je naast de voorbeeldtabel klikt, wordt de grafiek in je dia bijgewerkt.

 1. Wanneer alle tabelgegevens werden ingevoerd in de voorbeeldtabel, sluit je MS Excel af door te klikken op het sluiticoon .
 2. Daardoor wordt de grafiek aan de dia toegevoegd.

 1. Je kan steeds terugkeren naar de grafiekgegevens ten einde de tabel te bewerken door achtereenvolgend:

  1. de grafiek te selecteren (aan te klikken)
  2. in het lint op het tabblad 'Ontwerpen' te klikken
  3. in de groep 'Gegevens' op de opdrachtknop 'Gegevens bewerken' te klikken
 2. In het tabblad 'Ontwerpen' worden tal van opmaakmogelijkheden voor grafieken aangeboden: grafiektype wijzigen, de indeling van de grafiek (met of zonder legenda,...) aanpassen, een 'snelle grafiekstijl' toepassen.
 3. In de contextuele tabbladen 'Indeling' en 'Opmaak' zijn nog veel meer opmaakmogelijkheden te vinden.

 1. In het zelfstudiepakket aangaande MS Excel worden al deze mogelijkheden toegelicht onder de items:

  1. Grafiekontwerp wijzigen
  2. Grafiekindeling wijzigen
  3. Grafiekopmaak wijzigen

4. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'grafiek'.