Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Tabellen invoegen

1. Leerdoel

Studenten moeten in staat zijn om in een dia een tabel in te voegen.

2. Toelichting

Je kan een tabel in een dia invoegen door:

 1. ofwel in het tabblad 'Invoegen' van het lint op de opdrachtknop 'Tabel' te klikken in de gelijknamige groep

 1. ofwel in een dia-indeling met een tijdelijke aanduiding voor een object op het icoon voor invoer van een 'Tabel' te klikken

Nadien leiden beide vertrekpunten tot eenzelfde procedure, die we hierna toelichten.

3. Werkwijze

Om een lege tabel in te voegen in een dia, waarvan je het aantal rijen en kolommen zelf kan bepalen, kan je als volgt te werk gaan.

 1. Open het bestand 'Bedrijfsvergadering'
 2. Voeg een nieuwe dia toe met een indeling waarin een tijdelijk indelingsvak voor objecten is voorzien
 3. Klik in de nieuwe dia op het icoon voor het invoegen van een 'Tabel'

 1. Vul in het dialoogvenster 'Tabel invoegen' het aantal gewenste rijen en kolommen in.
 2. Klik op de knop 'OK'.
  In onderstaand voorbeeld werden vier rijen en drie kolommen ingevoerd.
 3. Tik de gegevens in in de tabel.

 1. Maak de tabel op met kleuren, lettertypes, letterstijl, enzovoort naar eigen smaak.
 2. Je kan daartoe in het lint op het contextuele tabblad 'Hulpmiddelen voor tabellen' klikken dat op het tabblad 'Ontwerpen' tal van specifieke opmaakfuncties voor tabellen aanbiedt, geordend in groepen:


  Opties voor tabelstijlen: accentueert specifieke kolommen en/of rijen

  Stijlen voor tabellen: opent een galerij met tabelstijlen die een snelle opmaak van een tabel toelaten, de achtergrond van cellen te arceren, cel- en tabelranden op te maken of te verbergen, tabelranden te schaduwen

  WordArt: breidt de grafische mogelijkheden voor decoratieve tekstopmaak uit (klik hier voor meer info)

  Randen tekenen: laat je toe tabellen te tekenen met de rand, randstijlen en -kleuren te bepalen

 1. In het tabblad 'Indeling' worden tal van functies aangeboden voor onder meer:

  1. het invoegen van rijen en kolommen
  2. het instellen van de celgrootte
  3. en de uitlijning van de tekst in de tabel

 1. Je kan in het tabblad 'Start' tevens de gebruikelijke opdrachtknoppen hanteren voor de opmaak van de gegevens in de tabel: lettertype, uitlijning,....

 1. Sla de presentatie opnieuw op

4. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'tabel'.