Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Tekstinvoer in Overzichtsweergave en Tekst-import

1. Leerdoel

De student moet tekst aan dia's kunnen toevoegen in 'Overzichtsweergave' en tekst kunnen importeren vanuit een tekstverwerker.

2. Toelichting

In de vorige webpagina werd de tekstinvoer in tijdelijke aanduidingen en in tekstvakken besproken. Thans komt de tekstinvoer in Overzichtsweergave en tekst-import aan bod.

3. Werkwijze

3.1. Tekst invoeren in Overzichtsweergave

Een tweede methode om tekst in te voegen in dia's verloopt via de 'Overzichtsweergave'.

Hierbij wordt de tekst ingetikt in het linker gedeelte van het beeldscherm (het venster 'Overzicht'), (bijna) net zoals in een tekstverwerker.

 1. Open de presentatie 'Bedrijfsvergadering.pptx'
 2. Zorg ervoor dat de presentatie wordt getoond in 'Normale weergave' door in het tabblad 'Beeld' op de knop 'Normaal' te klikken
 3. Wis de zojuist ingevoerde dia met als titel 'Werkafspraken'.
 4. Voeg een nieuwe dia in met hetzelfde ontwerpmodel (als dat van de zojuist gewiste dia) 'Titel en object'.
 5. Open de diareeks in Overzichtsweergave door in het venster 'Overzicht' op het tabblad 'Overzicht' te klikken
 6. Klik op het pictogram links van de nieuwe, lege dia om deze te selecteren.
 7. Klik rechts naast het pictogram en tik de titel in 'Werkafspraken' (bemerk dat de ingevoerde tekst meteen in de tijdelijke aanduiding van de titel verschijnt) en druk op de Enter-toets.

Noot: Door met ingedrukte linkermuisknop de scheidingslijn tussen het venster 'Overzicht' en het 'Werkvenster' te verslepen, kan je de grootte van het venster 'Overzicht' breder of smaller maken om er makkelijker in te werken

 1. Vermits Powerpoint daardoor een nieuwe dia invoegt (wat niet de bedoeling is), moet je opgeven dat je de nu volgende tekst van niveau wil verlagen.
 2. Klik daartoe met rechtermuisknop rechts van het pictogram van de nieuwe dia die verkeerdelijk werd ingevoerd om een snelmenu te openen
 3. Klik in het snelmenu op de optie 'Niveau verlagen' .
 1. Het pictogram van de nieuwe dia verdwijnt en onder de titel 'Werkafspraken' verschijnt een lege tekstregel waarin een eerste opsommingsteken wordt getoond wanneer je de tekstregel aanklikt.
 2. Tik de tekst 'Volgende vergadering'

 1. Klik op de knop 'Opsommingsteken' om het opsommingsteken, dat de nieuwe tekstregel voorafgaat, te verwijderen, omdat we op dit moment geen opsomming wensen te maken.
 2. Druk op Enter om een nieuwe regel te beginnen en tik de subtitel 'Datum' in.  
  Klik thans opnieuw op de knop 'Opsommingsteken' om het opsommingsteken toe te voegen en druk op de Enter-toets.
 3. Klik rechts op de lege tekstregel onder de subtitel 'Datum' en selecteer in het snelmenu de optie 'Niveau verlagen' , verwijder het opsommingsteken en tik de tekst '12 december 2012'.
 4. Voeg op dezelfde wijze de andere tekstdelen en subtitels in.  Gebruik de snelmenu-opties 'Niveau verlagen' en 'Niveau verhogen' waar nodig.
 1. Maak de titel 'Werkafspraken' vet en onderlijn de subtitels 'Datum', 'Aanvang' en 'Plaats'.
 2. Klik in het venster 'Overzicht' op het tabblad 'Dia's' om de overzichtsweergave te sluiten en sla de diareeks opnieuw op.

Op deze wijze kan je in de Overzichtsweergave de tekstdelen van een dia invoeren.

3.2. Bestaande teksten importeren

Het overtikken van bestaande teksten in digitale vorm is veelal overbodig en puur tijdverlies. Documenten van Microsoft Word of webpagina's in HTML-formaat kunnen namelijk zonder meer in Powerpoint worden 'ingelezen'.  Aldus zou je de inhoud van een diareeks kunnen intikken in MS Word, dit bestand vervolgens opslaan op schijf en daarna opladen in Powerpoint.

Een nieuwe presentatie op basis van een Word-document aanmaken, gaat als volgt: 

 1. Klik op het tabbald 'Bestand'
 2. Klik op de menu-optie 'Openen' in het vervolgmenu, waardoor het dialoogvenster 'Openen' verschijnt.

 3. Klik onder aan het dialoogvenster het rolmenu 'Bestandstype:' open en selecteer de optie 'Alle overzichten' (waardoor bestandstypen van onder meer MS Word op de harde schijf van je computer getoond worden).
 4. Navigeer op de gebruikelijk wijze in Windows naar de map waarin het te importeren MS Word-bestand zich bevindt
 5. Selecteer de bestandnaam: selecteer in dit voorbeeld het voorbeeldbestand 'Besluiten.docx' dat je hier kan downloaden.
 6. Klik op de knop 'Openen' om het dialoogvenster te sluiten.

 7. Powerpoint opent daardoor een nieuwe presentatie, waarin elke paragraaf van de ge´mporteerde tekst een afzonderlijke dia vertegenwoordigt.  Dit is uiteraard niet altijd de bedoeling.
 8. Schakel over naar Overzichtsweergave om de tekst makkelijker te kunnen bewerken
 9. Selecteer in dit voorbeeld de tekst (en dus niet de pictogrammen ) van de vier laatste dia's door over de tekst te slepen met ingedrukte linker muisknop.
 10. Klik vervolgens op de optie 'Niveau verlagen' van het snelmenu (dat je opent door met rechtermuisknop op de geselecteerde tekst te klikken) om de vier geselecteerde dia's te 'verwijderen' door ze om te zetten in paragrafen, binnen de eerste dia.

 1. Op deze wijze kan je alle ge´mporteerde tekst opnieuw indelen door tekstdelen naar het gepaste niveau terug te brengen.
 2. Door het toepassen van een thema en het kiezen van andere schema's voor de kleuren, lettertypes en effecten, kan een geschikte lay-out voor de nieuwe presentatie worden toegevoegd.

4. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'tekst toevoegen' en 'tekst importeren'.