Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Dia's verplaatsen, verbergen en wissen

1. Leerdoel

Studenten moeten de volgorde van de dia's in een diareeks kunnen wijzigen door dia's te verplaatsen of tijdelijk te verbergen en (definitief) te verwijderen.

2. Dia's verplaatsen

2.1. Eén dia's verplaatsen

Om één of meerdere dia's binnen een presentatie te verplaatsen, kan je volgende procedure volgen:

 1. Open de presentatie 'Bedrijfsvergadering', die je in een eerdere oefening hebt aangemaakt.
 2. Klik in het venster 'Overzicht' op het tabblad "Dia's" indien dit niet geselecteerd is
 3. Klik met de linkermuisknop op de dia die je wil verplaatsen
 4. Sleep, terwijl je de muisknop blijft indrukken, de dia naar de nieuwe locatie in de presentatie
 5. Bemerk dat tijdens het slepen de muiswijzer verandert
 6. en dat de nieuwe locatie wordt aangegeven door een horizontale lijn, tussen twee dia's
 7. Laat de muisknop pas los wanneer je de nieuwe positie hebt bereikt.

2.2. Meerdere dia's verplaatsen

Je kan voorgaande procedure ook uitvoeren nadat niet één maar meerdere dia's gelijktijdig geselecteerd werden.

 1. Opeenvolgende dia's kan je selecteren door:

  1. eerst de eerste dia aan te klikken
  2. dan de Shift-toets (Hoofdlettertoets) ingedrukt te houden
  3. vervolgens de laatste te selecteren dia aan te klikken terwijl je Shift-toets blijft indrukken


 2. Dia's die elkaar niet opvolgen, kan je selecteren door:

  1. eerst de eerste dia aan te klikken
  2. dan de Control-toets ('Ctrl') ingedrukt te houden
  3. vervolgens willekeurige dia's aan te klikken terwijl je de Control-toets blijft indrukken

Nadat de bedoelde dia's op één van de voorgaande wijzen werden geselecteerd kan je ze samen naar een nieuwe locatie verslepen.

2.3. Dia's verplaatsen in 'Diasorteerderweergave'

Wanneer je presentatie erg veel dia's bevat, dan werkt het verplaatsen van dia's misschien makkelijker wanneer je de presentatie eerst opent in de weergave 'Diasorteerder'. In deze weergave verschijnen er namelijk meer dia's gelijktijdig op je beeldscherm.

 1. Klik in het lint op het tabblad 'Beeld'
 2. Klik in de groep 'Presentatieweergaven' op de knop 'Diasorteerder', om onderstaand beeldscherm te openen

 1. Selecteer de dia (of meerdere dia's) die moeten verplaats worden door deze aan te klikken
 2. Sleep de dia naar de nieuwe locatie met ingedrukte linkermuisknop
 3. Bemerk dat tijdens het verslepen de nieuwe locatie wordt aangegeven door een verticale streep tussen de twee dia's van bestemming
 4. Klik op de knop 'Normaal' om vanuit de diasorteerderweergave terug te keren naar de normale weergave

3. Een dia verbergen

Soms is het noodzakelijk om een presentatie tijdelijk te wijzigen door één of meerdere dia's tijdelijk te verbergen. Verborgen dia's worden niet getoond tijdens de diavoorstelling, maar worden niet uit de presentatie verwijderd.

 1. Open de diareeks in Normale weergave of Diasorteerderweergave
 2. Klik met de rechtermuisknop op de te verbergen dia
 3. Selecteer in het daardoor geopende snelmenu de optie 'Dia verbergen'
 4. In Diasorteerderweergave wordt het dianummer van een verborgen dia ter herkenning doorstreept

 1. In de normale weergave wordt daarenboven de dia transparant weergegeven
 2. Bij het afspelen van de diareeks worden verborgen dia's niet getoond
 3. Om verborgen dia's terug in de reeks op te nemen kies je opnieuw de optie 'Dia verbergen' in voornoemd snelmenu.

4. Een dia verwijderen

Om een overbodige dia definitief en onherroepelijk uit de presentatie te verwijderen:

 1. Klik in het venster 'Overzicht' op de te verwijderen dia met de rechtermuisknop
 2. Klik in het snelmenu op de optie 'Dia verwijderen'
 3. Let op: de dia wordt onmiddellijk uit de diareeks verwijderd, zonder voorafgaande waarschuwing.

Noot:

5. Oefening

 1. Open de presentatie 'Bedrijfsvergadering'.
 2. Verplaats de 'Hoofdonderwerp' naar een willekeurige andere plaats in de diareeks.
 3. Verberg de dia 'Hoofdonderwerp' tijdelijk en controleer dit door de presentatie vanaf dia 1 af te spelen.
 4. Wis de eerder verplaatste dia 'Hoofdonderwerp' definitief uit de diareeks.
 5. Sla de diareeks opnieuw op onder dezelfde naam.

6. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'dia verplaatsen', 'dia verbergen', 'dia verwijderen'.