Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Pagina-instellingen van nieuwe presentatie

1. Leerdoel

De student moet de lay-out van een dia kunnen aanpassen via de pagina-instellingen.

2. Werkwijze

Nadat een nieuwe Powerpointpresentatie op één van de wijzen, vernoemd op een voorgaande webpagina, werd aangemaakt, kan je het formaat van de afzonderlijke dia's in de presentatie vastleggen, dat moet worden gebruikt bij het afdrukken van de diareeks en hand-outs.

  1. Klik daartoe in het lint op het tabblad 'Ontwerpen'
  2. In de groep 'Pagina-instelling' klik je op de gelijknamige opdrachtknop.

  1. Daardoor wordt het dialoogvenster 'Pagina-instelling' geopend.
  2. Kies in het rolmenu 'Diaformaat aanpassen aan:' één van de voorgestelde opties.
  3. In het groepsvak 'Afdrukstand' kan je de oriëntatie van de 'Dia's' en van de 'Notities, hand-outs, en overzicht' bepalen bij het afdrukken.
  4. Via de invoervelden 'Breedte' en 'Hoogte' bepaal je de afmetingen van het gekozen formaat.

3. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: zoek op 'pagina-instelling'.