Zoeken in MS Powerpoint 2010-cursus:

Helpfunctie gebruiken

1. Leerdoel

De student moet de hulpfunctie van Microsoft Powerpoint 2010 efficiŽnt kunnen gebruiken om zelfstandig bijkomende informatie betreffende de werking en mogelijkheden van het programma op te zoeken.

2. Werkwijze

Vermits de werking van de Helpfunctie in Powerpoint op vergelijkbare wijze werkt als deze in de andere programma's van de Office-suite, verwijzen we voor een toelichting naar de bespreking van de Helpfunctie in het cursusdeel 'Microsoft Office 2010 Algemeen'.  

Klik hier om deze bespreking op je beeldscherm te zetten.

3. Bronnen

    Helpprogramma bij Microsoft PowerPoint 2010: klik op de knop 'Help' in het lint.