Zoeken in MS Office 2016 Algemeen-cursus:
Laatst gewijzigd: 7/09/2016

Autovormen invoegen

Vrijwel elk Office-programma laat je toe om aan een 'document' autovormen toe te voegen: MS Word, MS Excel, Powerpoint en Publisher. Je kan deze vormen afzonderlijk invoeren in je document, of je kan meerdere vormen combineren tot een meer complexe tekening.

1. AutoVorm invoegen

 1. Klik in het lint van MS Word, MS Excel of MS Powerpoint op het tabblad 'Invoegen'
 2. Klik in de groep 'Illustraties' op de opdrachtknop 'Vormen'

 1. Daardoor opent een galerij met uiteenlopende vormen:

 1. Klik op de gewenste vorm waardoor je muiswijzer in een plusteken verandert

 2. 'Teken' met behulp van de ingedrukte linkermuisknop de vorm op de gewenste plaats in je document 1. Laat de linkermuisknop pas los wanneer je de vorm de gewenste grootte hebt gegeven
 2. Je kan de grootte van de ingevoerde vorm nadien nog steeds wijzigen met behulp van de vulgrepen

 1. Sleep daartoe de vulgrepen met ingedrukte linkermuisknop naar de gewenste positie.

2. Vorm opmaken

2.1 Taakvenster 'Vorm opmaken'

Klik met de rechtermuisknop op de ingevoegde vorm om een snelmenu te openen en de vorm verder op te maken door op de menu-optie 'Vorm opmaken' te klikken

Het daardoor geopende taakvenster 'Vorm opmaken' biedt tal van mogelijkheden om de opvulkleur, lijnkleuren, schaduwranden, weerspiegelingen, 3D-opmaak, opmaak van de tekstvakken,... van de vorm in te stellen.

 

          

 

2.2. Tabblad 'Opmaak'

Wanneer je een ingevoegde vorm aanklikt, zodat deze geselecteerd is, verschijnt in het lint het contextuele tabblad 'Opmaak'.

Ook in het tabblad 'Opmaak' vind je tal van opmaakmogelijkheden voor ingevoegde vormen.

2.2.1 Vormengalerij

De groep 'Vorm invoegen' bevat ofwel een knop 'Vormen' , waarmee de vormengalerij, die reeds hoger op deze pagina aan bod kwam, opnieuw wordt geopend, ofwel een kleine vormengalerij met daarin de laatst gebruikte vormen (de knop 'Meer' opent bij het aanklikken de volledige galerij).

Door een andere vorm te selecteren, wordt deze vorm meteen op de eerder ingevoerde vorm toegepast.

2.2.2 Knop 'Vorm bewerken'

De opdrachtknop 'Vorm bewerken' laat je toe om de vorm van de ingevoerde tekening te wijzigen ; bijvoorbeeld: om de manier waarop de tekst rond de tekening loopt te verbeteren.

 1. Selecteer de ingevoerde vorm
 2. Klik op het tabblad 'Opmaak'
 3. Klik op de knop 'Vorm bewerken' in de groep 'Vorm invoegen'
 4. Kies in het daardoor geopende vervolgmenu voor de optie 'Punten bewerken'
 5. Rond de vorm verschijnen daardoor de punten die de omtrek van de tekening bepalen
 6. Sleep met ingedrukte linkermuisknop één van de punten naar een nieuwe locatie om de vorm van de tekening te wijzigen
 7. Laat de linkermuisknop pas los wanneer de gewenste vorm wordt aangegeven door de stippellijn, die tijdens het verslepen verschijnt

2.2.3 Knop 'Tekstvak invoegen'

De knop 'Tekstvak invoegen' maakt het mogelijk een tekstkader op de ingevoegde vorm te zetten waarin je tekst kan intikken. Dit tekstkader (tekstvak) is een afzonderlijk object in je document (zoals een vorm, grafiek of een illustratie). Daardoor kan je het tekstvak op om het even welke plaats in je document of in de ingevoegde vorm neerzetten.

 1. Klik op de knop 'Tekstvak invoegen', waardoor MS Word meteen een tekstvak op de ingevoegde vorm plaatst
 2. Wijzig de vorm van het tekstvak door de vulgrepen rondom het tekstvak te verslepen met ingedrukte linkermuisknop

 1. Tik een tekst in het tekstvak
 2. Een tekstvak kan je opmaken, net zoals een vorm, met behulp van de opmaakmogelijkheden in het tabblad 'Opmaak'.

2.2.4 Galerij van vormstijlen

De groep 'Vormstijlen' wordt grotendeels gevuld door de galerij met vormstijlen.

Door de knop 'Meer' van deze galerij aan te klikken, worden nog veel meer vormstijlen beschikbaar. Je kan ze evalueren via een livevoorbeeld door ze aan te wijzen.

Klikken op een vormstijl past deze stijl toe op de vorm

2.2.5 Opdrachtknop 'Opvullen van vorm'

Wanneer je de achtergrondkleur van een geselecteerde vorm wil opmaken met een egale kleur, een kleurovergang, een afbeelding of bitmap:

 1. Klik op de knop 'Opvullen van vorm'
 2. Daardoor opent zich een vervolgmenu waarin je een themakleur of standaardkleur kan aanwijzen die meteen op de vorm wordt toegepast


 1. Of je kan één van de bijkomende menuopties aanklikken die elk weer een eigen vervolgmenu openen. Zo opent de optie 'Afbeelding' het dialoogvenster 'Afbeelding invoegen' waarmee een willekeurige afbeelding kan worden opgezocht die op de vorm wordt toegepast.


 1. De optie 'Kleurovergang' opent een vervolgmenu en past met behulp van livevoorbeelden de aangewezen kleurovergang op de vorm toe

 1. Ook het opmaken van de vorm met een bitmap behoort tot de mogelijkheden.

2.2.6 Opdrachtknop 'Omtrek van vorm'

Vormen kan je niet enkel op tal van manieren opvullen: ook de omtrek van de vorm kan je een aangepaste kleur, lijndikte, lijnvorm, ... meegeven door op de knop 'Omtrek van vorm' te klikken

2.2.7 Opdrachtknop 'Vormeffecten'

Met de knop 'Vormeffecten' in de groep 'Vormstijlen' kan je tal van (schaduw)-effecten op de vorm toepassen.

2.2.8 Stijlen voor WordArt

In de groep 'Stijlen voor WordArt' wordt een aantal opmaakmogelijkheden in verband met WordArt aangeboden.

2.2.9 Opdrachtknop 'Tekstrichting'

In de groep 'Tekst' kan je met behulp van de knop 'Tekstrichting' de tekst in de vorm in een andere richting draaien

2.2.10 Opdrachtknop 'Tekstuitlijnen'

De uitlijning van de tekst in de vorm kan je instellen via het vervolgmenu dat na het aanklikken van de knop 'Tekst uitlijnen' verschijnt.

 

2.2.11 Schikken

De opdrachtknoppen 'Positie' en 'Tekstterugloop' bepalen:

 1. de positie van de vorm in de huidige pagina

 1. en ook de wijze waarop de tekst rond de vorm vloeit, onder de vorm doorloopt, bovenop de vorm doorloopt, enzovoort.
 2. Sinds de Office-versie 2013 kan je deze knop 'Tekstterugloop' ook rechts van een geselecteerde vorm vinden. Bij het aanklikken van deze knop kan je weer de gewenste indelingsoptie instellen.