Zoeken in MS Office 2016 Algemeen-cursus:
Laatst gewijzigd: 8/07/2016

Documenten Sluiten

Wanneer je je werkzaamheden aan een document beindigt, dan kan je ofwel het document sluiten, ofwel het hele Office-programma afsluiten.

1. Een document sluiten

  1. Klik op het tabblad 'Bestand'
  2. Klik in de menubalk van de daardoor geopende Backstage op de optie 'Sluiten'

  1. Indien je vergeten bent het document eerst te bewaren, toont het programma een waarschuwing:

  • Klik op de knop 'Opslaan' om het gewijzigde bestand op te slaan alvorens het programma verder gaat met het sluiten van het bestand.

  • Klik op de 'Niet opslaan'-knop indien je de wijzigingen niet wenst op te slaan: het bestand wordt dan ofwel niet opgeslagen (indien je het nog niet eerder hebt opgeslagen) ofwel gesloten in zijn oorspronkelijke vorm (waarbij alle wijzigingen onherroepelijk verloren gaan).

  • Klik op de knop 'Annuleren' om het sluiten van het bestand te onderbreken en terug te keren naar het programma, waarbij alle wijzigingen nog (onbewaard) op je beeldscherm staan.

2. Een Office-programma afsluiten

Je kan er ook voor kiezen om niet enkel het thans getoonde bestand te sluiten, maar meteen ook de gehele Office-applicatie.

  1. Klik op het 'Sluit-icoon' rechtsbovenaan het venster waarin het Office-programma is opgeladen.

  1. Wanneer het programma merkt dat het getoonde bestand (of elk ander bestand dat geopend is in het programma) wijzigingen bevat, die nog niet werden bewaard, dan verschijnt weer voornoemde waarschuwing.