Zoeken in MS Office 2016 Algemeen-cursus:
Laatst gewijzigd: 1/09/2016

Werkbalk 'Snelle toegang'

1. Omschrijving

Sedert MS Office 2007 beschik je over een nieuwe werkbalk, die 'Werkbalk Snelle Toegang' wordt genoemd. Deze laat je toe om de opdrachten van je keuze, waartoe je vaak en dus snel toegang wil hebben, binnen handbereik te groeperen. Je kan deze werkbalk linksboven op je beeldscherm vinden.

In aanvang bevat deze werkbalk doorgaans drie opdrachten: 'Opslaan' , 'Ongedaan maken' en 'Herhalen' .

2. De werkbalk aanpassen

Aan de werkbalk 'Snelle toegang' kan je zelf opdrachten toevoegen als volgt.

Klik op de keuzepijl rechts van de werkbalk om een menu te openen waarin de opdrachten, die in de werkbalk moeten verschijnen of die je eruit wil verwijderen, worden getoond.

3. Een willekeurige opdracht aan de werkbalk toevoegen

4. Meerdere opdrachten aan de werkbalk toevoegen

Indien je meerdere opdrachten gelijktijdig aan de werkbalk 'Snelle toegang' wil toevoegen:

1.A Klik op de keuzepijl rechts van de werkbalk 'Snelle toegang' en kies in de keuzelijst de optie 'Meer opdrachten...'

1.B OF klik met de rechter muisknop op een willekeurige opdracht in het lint en kies in het snelmenu voor de opdracht 'Werkbalk Snelle toegang aanpassen'.

2. In beide gevallen wordt een dialoogvenster 'Opties voor ...' geopend

3. In dit dialoogvenster ga je als volgt tewerk:

  1. Open eventueel de keuzelijst 'Kies opdrachten uit' en kies het tabblad van waaruit je opdrachten wil toevoegen ; deze opdrachten worden meteen in de daaropvolgende keuzelijst opgesomd
  2. Selecteer in de keuzelijst met mogelijke opdrachten de gewenste opdrachten door deze aan te klikken
  3. Klik vervolgens op de knop 'Toevoegen'
  4. Wanneer je alle gewenste opdrachten hebt toegevoegd, klik dan op 'OK' om het dialoogvenster te sluiten

5. Een opdracht verwijderen

Om een opdracht uit de werkbalk 'Snelle toegang' te verwijderen, klik je met de rechtermuisknop op de opdracht in de werkbalk en kies je vervolgens in het snelmenu de opdracht 'Verwijderen uit werkbalk Snelle toegang'.

Je kan echter ook via het hoger beschreven dialoogvenster 'Opties voor...' gaan om (eventueel meerdere) opdrachten uit de werkbalk te verwijderen.