Zoeken in MS Office 2016 Algemeen-cursus:
Laatst gewijzigd: 7/09/2016

Documentthema's

1. Omschrijving

Een documentthema is een opmaakfunctie die sedert Office 2007 werd toegevoegd aan MS Word, MS PowerPoint en MS Excel. Office 2016 maakt nog steeds gebruik van thema's.

Het is een verzameling opmaakopties die:

  1. een kleurenthema,
  2. een verzameling themalettertypen (waaronder lettertypen voor koppen en hoofdtekst)
  3. en een verzameling thema-effecten (waaronder lijnen en opvuleffecten) bevatten.

Daardoor situeert deze opmaakfunctie zich 'tussen' een documentsjabloon en een opmaakprofiel.

Een documentthema kan namelijk geen (standaard)teksten of -figuren bevatten (zoals een documentsjabloon), enerzijds, maar het bepaalt anderzijds wél de opmaak van meerdere documentdelen tezelfdertijd (daar waar een 'stijl' (ook opmaakprofiel genoemd) de opmaak van slechts één documentdeel bepaalt ; bijvoorbeeld: een koptekst).

2. Een documentthema toepassen

Wanneer je een vooraf gedefinieerd documentthema toepast op een bestaand document, dan heeft dit effect op:

  1. de tekstkleur van onder meer koppen, die wordt gewijzigd overeenkomstig een bepaald kleurthema
  2. het lettertype van koppen en hoofdtekst, overeenkomstig de themalettertypen van het thema
  3. de 'effecten' die op afbeeldingen werden toegepast, bijvoorbeeld de kleur van de rand rondom een figuur.

Onderstaande figuur toont een MS Word-document waarop geen eigen of voorgedefinieerd documentthema werd toegepast.

Door in het lint op het tabblad 'Ontwerpen' te klikken en vervolgens op de knop 'Thema's', wordt een keuzelijst met allerhande vooraf gedefinieerde thema's getoond.

Door de muiswijzer op één van de thema's te plaatsen, wordt meteen een livevoorbeeld van het thema toegepast op je tekst (zie bovenstaande figuur):

Bij het aanklikken van een thema worden voornoemde wijzigingen definitief toegepast op het document.

3. Een documentthema aanpassen

Het tabblad 'Ontwerpen' bevat nog een heel aantal andere opdrachtknoppen die je kan gebruiken om een (gekozen) documentthema naar eigen smaak aan te passen.

Zo zorgt de selectie van een zogenaamde 'stijlenset' in de gelijknamige galerij er voor dat alle stijlen, waarmee je document is opgebouwd, met één muisklik worden gewijzigd.

De overige - voor zichzelf sprekende - opdrachtknoppen in het tabblad 'Ontwerpen' laten dan weer toe om specifieke onderdelen van je document te wijzigen. De opdrachtknop 'Kleuren' laat je uit een kleurengalerij een andere kleurenset kiezen voor het documentthema, de knop 'Lettertypen' wijzigt uiteraard de door het documentthema gebruikte lettertypen, 'Alinea-afstand' laat je toe de regelafstand te wijzigen, enzovoort.

Je kan daarenboven ook een eigen documentthema ontwerpen door een bestaand documentthema aan te passen en dit vervolgens als aangepast documentthema op te slaan. Documentthema's worden door alle Office-programma's gedeeld zodat je al je Office-documenten, rekenbladen en presentaties hetzelfde uiterlijk kan geven.