Zoeken in MS Office 2016 Algemeen-cursus:
Laatst gewijzigd: 1/09/2016

Contextuele tabbladen

Contextuele tabbladen verschijnen pas nadat je zelf een bepaalde actie hebt uitgevoerd.

Zo verschijnen in bovenstaande figuur de contextuele tabbladen 'Ontwerpen' en 'Indeling' enkel, nadat je in een MS Word-document eerst een tabel hebt ingevoegd.

Wanneer je buiten de tabel klikt, dan verdwijnen de contextuele tabbladen meteen, om pas terug te voorschijn te komen nadat je opnieuw op een willekeurige plaats in de tabel hebt geklikt.

Evenzo zal het contextuele tabblad 'Ontwerpen' enkel getoond worden wanneer in het koptekstgebied van een document wordt gedubbelklikt. Daardoor worden alle mogelijke opdrachten in verband met kopteksten bereikbaar, geordend in verschillende groepen.

Wanneer je in het documentgebied onder de koptekst dubbelklikt, of in de groep 'Sluiten' van het tabblad op de knop 'Koptekst en voettekst sluiten' klikt, wordt dit tabblad weer gesloten.

Dergelijke contextuele tabbladen werden in alle MS Officeprogramma's voorzien.