Zoeken in MS Office 2016 Algemeen-cursus:
Laatst gewijzigd: 2/09/2016

Het lint

1. Sinds MS Office 2007

Ter vervanging van de ongeveer 30 werkbalken van de versies van MS Office 2003 en vroeger, brengt MS Office 2007 alle opdrachten samen in één besturingscentrum 'het Lint'.

Dit besturingssysteem is ook in Office 2010 en 2013 en Office 2016 beschikbaar in elke MS Office-applicatie. Het kan telkens op gelijkaardige wijze door jou worden bediend in MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access, MS Outlook en MS Publisher.

2. Onderdelen

Het lint werd opgebouwd rond drie onderdelen:

 1. tabbladen
 2. groepen
 3. opdrachten

Afhankelijk van de beeldschermresolutie en van de door jou ingestelde grootte van het venster (waarin MS Word of elk ander Office-programma actief is) wordt het uitzicht van het lint automatisch aangepast:

 

2.1 Tabblad

Bovenaan het lint bevinden zich de tabbladen. In Microsoft Word bevat het lint bijvoorbeeld het tabblad 'Start', tabblad 'Invoegen', tabblad 'Pagina-indeling',... (zie nummer 1 in onderstaande figuur).
De tabbladen bevatten de opdrachten die je toelaten om de kerntaken van een Office-applicatie uit te voeren.
Wanneer je op een tabblad klikt, worden de opdrachten die met de betreffende kerntaak samenhangen meteen getoond.

Zo zie je in onderstaande figuur dat het aanklikken van het tabblad 'Invoegen' van MS Word meteen de opdrachten toont met betrekking tot het invoegen van pagina's, tabellen, afbeeldingen en illustraties, koppelingen, enzovoort.

Wanneer niet alle tabbladen in het lint kunnen getoond worden, verschijnt uiterst rechts een knop waarmee de niet getoonde tabbladen tevoorschijn worden gebracht.

Als er zich links van het lint nog tabbladen bevinden, die niet zichbaar zijn, verschijnt een gelijkaardige knop aan de linkerzijde van het lint.

2.2 Groepen

Opdrachten die met elkaar samenhangen worden binnen elk tabblad ondergebracht in groepen. In onderstaande figuur werd het tabblad 'Start' aangeklikt, waardoor de groepen 'Klembord', 'Lettertype', 'Alinea', 'Stijlen' en 'Bewerken' zichtbaar worden.

Zo bevat de groep 'Lettertype' bijvoorbeeld allerhande opdrachten die de opmaak van teksten mogelijk maken: lettertype, lettergrootte, vetjes maken, cursief maken, onderlijnen, enzovoort.

De groep 'Illustraties' van het tabblad 'Invoegen' bevat dan weer allerhande opdrachten aangaande het invoegen van afbeeldingen, onlineafbeeldingen, vormen, SmartArt, grafieken en schermopnames.

2.3 Opdrachten

Elke groep bevat één of meerdere verwante opdrachten. Een opdracht wordt uitgevoerd met behulp van een knop, een menu of een invoerveld waar je gegevens intikt.

Een voorbeeld: in het tabblad 'Start' (nummer 1 in onderstaande figuur) heeft het klikken op de vervolgknop 'Tekengrootte' (2) in de groep 'Lettertype' (3) tot gevolg dat een rolmenu (4) wordt geopend waarmee de lettergrootte van een geselecteerde tekst kan worden ingesteld of gewijzigd.

De volgorde waarin tabbladen in het lint worden weergegeven is niet toevallig. Het tabblad dat de meest essentiële taken bevat, die binnen een bepaald programma veelvuldig moeten worden uitgevoerd, werd uiterst links aangebracht. Minder essentiële taken of minder frequent uit te voeren opdrachten werden in de tabbladen aan de rechterzijde van het lint ondergebracht.

Hetzelfde geldt voor de rangschikking van de groepen binnen een tabblad.
Het is dan ook geen toeval dat je de vaak uit te voeren taken als knippen, kopiëren en plakken in de groep 'Klembord' kan terugvinden, uiterst links op het tabblad 'Start' (dat zelf uiterst links op het lint geplaatst werd).

Ten slotte geldt tevens dat belangrijke en/of frequent gebruikte opdrachten binnen groep worden weergegeven als een knop, waardoor deze snel kunnen worden uitgevoerd, terwijl minder belangrijke opdrachten in een keuzelijst worden aangeboden.

Zo bevat de groep 'Klembord' knoppen waarmee je snel de opdrachten knippen, plakken en kopiëren kan uitvoeren. De wat minder gebruikte opdracht 'Plakken speciaal' verschijnt echter pas wanneer de keuzepijl wordt aangeklikt (onderaan in de knop 'Plakken') waarmee een keuzelijst wordt geopend.

Het klembord zélf, kan je dan weer openen door op het startpictogram rechtsonderaan in de groep 'Klembord' te klikken. Dit geldt voor alle groepen: wanneer je klikt op een starticoon rechtsonder in een groep, dan worden bijkomende opdrachten voor deze groep zichtbaar.

Een ander voorbeeld: de groep 'Lettertype' van het tabblad 'Start' in MS Word bevat knoppen waarmee snel een geselecteerde tekst kan worden vetjes gemaakt , cursief wordt weergegeven , wordt onderstreept , enzovoort.

Lettertypes en tekengrootte kunnen worden ingesteld met behulp van de keuzelijsten 'Lettertype' en 'Tekengrootte' wanneer op de vervolgknop rechts van de keuzelijst wordt geklikt. Naast de knop 'Onderstrepen', zorgt een klik op de vervolgknop ervoor dat een keuzelijst met verschillende onderstrepingsstijlen wordt geopend.

Keuzelijst: Lettertype Keuzelijst: Tekengrootte
Keuzelijst: Onderlijnen


Door rechts naast de groepsnaam 'Lettertype' op het startpictogram te klikken, wordt in dit geval het dialoogvenster 'Lettertypes' geopend, waarmee nog bijkomende opties voor het opmaken van tekstdelen kunnen worden ingesteld.

3. Het lint minimaliseren/maximaliseren

Je kan de werkruimte van een Office-programma vergroten door het lint (tijdelijk) te minimaliseren. Je dubbelklikt daartoe op de naam van het op dat moment actieve tabblad.

Klik nogmaals op de naam van een willekeurig tabblad om het lint te herstellen (maximaliseren).

In Office 2016 werd aan het lint daarenboven een knop 'Minimaliseren' toegevoegd rechts bovenaan op je beeldscherm, waarmee je het lint eveneens kan reduceren tot één regel waarin enkel de tabbladnamen voorkomen.

Wanneer je het lint opnieuw wil 'uitvouwen' (maximaliseren), dubbelklik je op een willekeurige tabbladnaam.

 

4. Weergaveopties voor het lint

Sinds MS Office 2013 werd aan het systeemmenu een knop toegevoegd waarmee de zogenaamde 'Weergaveopties' van het lint snel en eenvoudig kunnen worden ingesteld.

 1. Klik in het systeemmenu van het Officeprogramma op de knop 'Weergaveopties voor het lint' .
 2. Daardoor wordt een contextmenu geopend met drie voor zichzelf sprekende opties

 1. Klik op de gewenste optienaam om het lint te verbergen of te tonen zoals beschreven onder de optienamen

5. Het lint aanpassen

Je kan de opdrachtknoppen, die standaard in het lint voorkomen, aanpassen.

Daardoor kan je er bijvoorbeeld voor zorgen dat opdrachtknoppen, keuzelijsten, galerijen,... die je vaak nodig hebt in een afzonderlijk tabblad worden samengezet.

Of nog: opdrachtknoppen, die standaard niet in het lint voorkomen, kan je in een eigen tabblad geordend in eigen groepen onderbrengen.

We bespreken een voorbeeld:

 1. Klik op het tabblad 'Bestand'
 2. Klik op de menuoptie 'Opties'
 3. Office opent daardoor het beeldscherm 'Opties voor XYZ' (waarbij 'XYZ' staat voor de naam van het Office-programma)
 4. Klik op de menuoptie 'Lint aanpassen'
 5. Waardoor het beeldscherm 'Het lint en de sneltoetsen aanpassen' opent

 1. Klik op de knop 'Nieuw tabblad' (of selecteer een bestaand tabblad waaraan je nieuwe opdrachtknoppen wil toevoegen)
 2. Office voegt daardoor een nieuw tabblad toe in de sectie 'Hoofdtabbladen' met als standaardnaam 'Nieuw tabblad (Aangepast)'

 1. Klik met rechtermuisknop op het nieuwe tabblad om in het contextmenu de optie 'Naam wijzigen' aan te klikken
 2. Voer een gepaste naam in voor het tabblad ; bijvoorbeeld "Extra's"
 3. Omdat Office automatisch een eerste groep aan het nieuwe tabblad toevoegt met als standaardnaam 'Nieuwe groep (Aangepast') is het niet noodzakelijk om op dit moment een nieuwe groep toe te voegen, maar dat kan je later als volgt doen: zorg dat je nieuwe tabblad geselecteerd is door het aan te klikken en klik vervolgens op de knop 'Nieuwe groep' onderaan rechts op je beeldscherm)

 1. Wijzig ook de standaardnaam van de groep - in bijvoorbeeld 'Afdrukvoorbeeld' - op dezelfde wijze als de standaardnaam van het nieuwe tabblad, selecteer vervolgens een gepast symbool en klik op 'OK'

 1. Zoek links in het beeldscherm een opdracht op die je aan de nieuwe groep wil toevoegen door in de keuzelijst 'Opdrachten kiezen' bijvoorbeeld de optie 'Opdrachten die niet op het lint staan' te selecteren

 1. Gebruik de schuifbalk om een opdracht te vinden die je aan je eigen tabblad wil toevoegen en klik deze aan ; bijvoorbeeld de opdracht 'Afdrukvoorbeeld en afdrukken'
 2. Zorg ervoor dat in het nieuwe tabblad "Extra's" de nieuwe groep is geselecteerd door deze aan te klikken

 1. Klik vervolgens op de knop 'Toevoegen' om de opdrachtknop 'Afdrukvoorbeeld en afdrukken' in de groep 'Afdrukvoorbeeld' te plaatsen
 2. Voeg op deze wijze alle nodige opdrachtknoppen toe aan de nieuwe groep in je nieuwe tabblad

 1. Klik op 'OK' om het venster 'Opties voor XYZ' te sluiten
 2. Bemerk dat je nieuwe tabblad meteen in het lint verschijnt
 3. Wanneer je het tabblad aanklikt verschijnt de nieuwe groep met daarin de toegevoegde opdrachten

 1. Door bijvoorbeeld op de knop 'Afdrukvoorbeeld en afdrukken' te klikken, wordt het tabblad 'Bestand' meteen geopend met daarin automatisch de optie 'Afdrukken' geselecteerd.

Noot: Bemerk dat in het beeldscherm 'Het lint en de sneltoetsen aanpassen' nog tal van mogelijkheden werden voorzien om de volgorde van de tabbladen te wijzigen, tabbladen te tonen of te verbergen, de beginwaarden opnieuw in te stellen, enzovoort.

6. Knopgrootte van het lint aanpassen aan aanraakschermen

Wanneer je Office 2016 gebruikt op een toestel met een aanraakscherm, dan kan je de opdrachtknoppen en keuzelijsten die in het lint voorkomen, vergroten, zodat je ze makkelijker met je vingers kan bedienen.

 1. Klik op de keuzepijl rechts van de werkbalk 'Snelle toegang' om een keuzelijst te openen
 2. Klik in de keuzelijst op de optie 'Aanraak-/muismodus' om deze aan te schakelen

 1. Daardoor wordt een gelijknamige knop aan de werkbalk 'Snelle toegang' toegevoegd.
 2. Door deze knop aan te klikken, wordt een menu geopend waarin je de gewenste modus kan kiezen.

Het resultaat van beide opties:

Bemerk dat in de aanraakmodus de opdrachtknoppen beduidend groter worden weergegeven dan in de muismodus.