Zoeken in MS Office 2016 Algemeen-cursus:
Laatst gewijzigd: 7/09/2016

Onlineafbeeldingen invoegen

Het aantal beschikbare onlineafbeeldingen (clipart, foto's, video's, animaties, geluiden,...) werd gevoelig uitgebreid in Office 2016. Office-gebruikers kunnen nu ook zelf illustraties aan de bibliotheken toevoegen, waardoor hun aantal voortdurend toeneemt.

1. Een online illustratie invoegen

 1. Klik in het lint op het tabblad 'Invoegen'
 2. Klik in de groep 'Illustraties' op de opdrachtknop 'Onlineafbeeldingen'

 1. Daardoor wordt het dialoogvenster 'Afbeeldingen invoegen' geopend
 2. Daarin kan je ofwel:

  4a. je zoekterm(en) intikken in het invoerveld van Bing Image (de zoekmachine van Microsoft)

  4b. ofwel kan je via de knop 'Bladeren' je eigen foto's opzoeken op 'OneDrive - Persoonlijk'

 3. Klik vervolgens op de knop 'Zoeken'

 1. Het Office-programma toont bij het zoeken via Bing in het dialoogvenster de zoekuitkomsten: foto's, clipart, tekeningen,...

 1. Zoek de gewenste afbeelding op in de zoekuitkomsten met behulp van de verticale schuifbalk
 2. Door de muiswijzer op een afbeelding te plaatsen verschijnt een infolabel waarin de afmetingen en herkomst worden weergegeven.
 3. Via de keuzelijst 'Grootte' kan je de afbeeldingen uitvergroten en je kan de zoekuitkomsten ook filteren op 'Type', 'Kleur' en 'Licentie'

 1. Selecteer de gewenste afbeelding(en) door ze aan te klikken
 2. en klik op de knop 'Invoegen' om deze te downloaden en in te voegen in je document, rekenblad of presentatie op de plaats waar het invoegstreepje is gepositioneerd
 3. Tevens wordt het contextuele tabblad 'Opmaak' geopend, waarmee je de afbeelding verder kan opmaken (zie verder op deze pagina)

 1. Bemerk dat onder de zoekuitkomsten een toelichting verschijnt waarin wordt uitgelegd dat de getoonde uitkomsten enkel onlinafbeeldingen bevat die onder een Creative Common-licentie vallen én dat je best voor elke afbeelding de licentie doorleest, zodat je je aan de gestelde gebruiksvoorwaarden kan houden.

 1. Wanneer je niet enkel de doorgaans vrij te gebruiken afbeeldingen onder Creative Commons wil bekijken, maar ook alle andere, klik je op de knop 'Alle resultaten weergeven', waardoor je meer resultaten bekomt
 2. Lees in dat geval de waarschuwing aangaande de auteursrechtelijke bescherming die op deze gevonden afbeeldingen kan rusten.
 1. Klikken op de knop 'Invoegen', nadat je een gevonden afbeelding hebt aangeklikt, voegt deze in in het geopende document, rekenblad of presentatie.

2. Een afbeelding opmaken

2.1. Afmetingen van illustraties of afbeeldingen wijzigen

 1. Klik op de ingevoegde illustratie of afbeelding, waardoor er acht 'vulgrepen' aan de buitenranden van de figuur verschijnen.

 2. Plaats de muiswijzer op één van de vulgrepen, waardoor de cursor verandert in een dubbele pijl .

 1. Druk de linkermuisknop in en hou deze ingedrukt om al slepend het formaat van de afbeelding of illustratie te wijzigen.

 1. Bemerk dat tijdens het slepen het nieuwe formaat van de figuur voortdurend wordt weergegeven.
 2. Laat de linkermuisknop los zodra de gewenste afmetingen werden bereikt.

2.2. Belangrijkste opmaakmogelijkheden voor illustraties en afbeeldingen

Wanneer een illustratie of afbeelding in een Word-document wordt aangeklikt, verschijnt automatisch het contextuele tabblad 'Opmaak'.  Dit tabblad bevat - voor illustraties en afbeelding dezelfde - opmaakfuncties, waarvan we de belangrijkste hierna bespreken.

 

 

2.2.1. Groep 'Aanpassen'

In de groep 'Aanpassen' worden tal van fotobewerkingsmogelijkheden aangereikt, die sedert MS Office 2010 aan onder andere MS Word werden toegevoegd voor het opmaken van illustraties en afbeeldingen:

Aan deze fotobewerkingsmogelijkheden werd een afzonderlijke webpagina gewijd. Klik hier indien je een nauwkeurige beschrijving van deze fotobewerkingsmogelijkheden wil nalezen.

2.2.2. Groep 'Afbeeldingsstijlen'

galerij 'Afbeeldingsstijlen'

 

Klik op de knop 'Meer' van deze galerij om een algemene visuele stijl voor de afbeelding of illustratie te kiezen die van elkaar verschillen qua omkadering, vorm, perspectief...

 

Knop 'Afbeeldingsindeling'

 

Converteert de afbeelding naar een SmartArtafbeelding. Opent daartoe een vervolgmenu waarin een SmartArt-indeling kan worden gekozen, die op de illustratie of figuur wordt toegepast. Klik hier voor meer info aangaande SmartArt.

 

Knop 'Afbeeldingsrand'

Opent een keuzelijst waarin kaderkleur, kaderdikte en kadervorm kan worden gekozen

 

Knop 'Afbeeldingseffecten'

Opent een keuzelijst waarin tal van effecten kunnen worden geselecteerd: 3D-voorstellingen, schaduwen, weerspiegelingen, allerlei randeffecten,...
   

2.2.3. Groep 'Rangschikken'

 

Knop 'Positie'

Opent een keuzelijst waarin de plaats van een afbeelding ten opzicht van de tekst kan worden geselecteerd.

De knoppen die je daartoe gebruikt, beelden het resultaat van de positionering af .

Tevens verschijnt onder de positioneringsknop, bij het aanwijzen, een infolabel waarin de nieuwe positionering wordt uitgeschreven.

Daarenboven openen de knoppen bij het aanwijzen een 'livevoorbeeld' waardoor je het resultaat van de nieuwe positionering in het document reeds kan evalueren, alvorens één van de knoppen aan te klikken.

 

 
   
Knop 'Tekstterugloop'

Opent een rolmenu waarin de wijze waarop de tekst om het geselecteerde object wordt geplaatst, kan worden gekozen. Je kan er figuren mee achter, voor, rondom, ... en op om het even welke plaats in de tekst laten verschijnen.

Klikken op 'Meer indelingsopties' opent een dialoogvenster 'Tekstterugloop' waarin meer geavanceerde opties voor de plaatsing van de tekst ten opzichte van de afbeelding kan worden bepaald.