Zoeken in MS Office 2016 Algemeen-cursus:
Laatst gewijzigd: 7/09/2016

WordArt

WordArt bestaat uit een galerij van tekststijlen die je toelaten om op tekstdelen of tekstvakken decoratieve effecten toe te passen: schaduwen, 3D, spiegelen, vervormen...

Deze grafische functie is beschikbaar in de MS Office-programma's: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint en MS Publisher.

1. WordArt invoegen

De WordArt-functie kan je op twee manieren aan het werk zetten:

 1. ofwel pas je de functie toe op een geselecteerd tekstdeel (bijvoorbeeld in een Word-document)
 2. ofwel maak je een tekstvak waarop je de functie toepast

1.1. Tekstdelen

 1. Selecteer het tekstdeel (titel, bijschrift, paragraaf,...) waarop de WordArt moet worden toegepast
 2. Klik in het lint op het tabblad 'Invoegen'

 1. Klik in de groep 'Tekst' op de opdrachtknop 'WordArt'
 2. Het programma opent daardoor een galerij van tekststijlen, waarin je de gewenste stijl aanklikt

 1. De gekozen tekststijl wordt daardoor op het geselecteerde tekstdeel toegepast, waarbij het tekstdeel automatisch wordt gewijzigd in een tekstvak.

 1. Een tekstvak heeft als voordeel, ten opzichte van een tekstdeel, dat je het tekstvak op om het even welke plaats in je document, werkblad of dia kan plaatsen, los van de (doorlopende) tekst (zie verder).

1.2. Tekstvak

Je kan WordArt eveneens aan het werk zetten, zonder eerst een tekstdeel te selecteren:

 1. Klik in het lint op het tabblad 'Invoegen'

 1. Klik in de groep 'Tekst' op de opdrachtknop 'WordArt'
 2. Het programma opent daardoor een galerij van tekststijlen, waarin je de gewenste stijl aanklikt
 3. Office maakt vervolgens meteen een nieuwe tekstvak aan met als standaardtekst 'Typ hier uw tekst' in de gekozen stijl.
 4. Je kan in het tekstvak onmiddellijk je eigen tekst intikken, ter vervanging van de standaardtekst
 5. Het tekstvak kan je op om het even welke plaats in het document neerzetten door:

  1. de muiswijzer op het kader van het tekstvak te plaatsen waardoor die verandert in een kruisje
  2. de linkermuisknop ingedrukt te houden
  3. met ingedrukte linkermuisknop het kader naar de gewenste locatie te verslepen

1.3. Het contextuele tabblad 'Opmaak'

 1. In het lint verschijnt sedert Office 2010 het contextuele tabblad 'Opmaak'
 2. Dit tabblad verschijnt enkel wanneer je de tekst, waarop WordArt werd toegepast, aanklikt.
 3. In dit tabblad biedt de groep 'Stijlen voor WordArt' tal van mogelijkheden om de geselecteerde tekst verder op te maken.

 

2. WordArt opmaken

2.1. WordArt-stijlen

 

 1. In de groep 'Stijlen voor WordArt' vind je de galerij met WordArt-stijlen. Door op de knop 'Snelle stijlen' te klikken, wordt de gehele galerij geopend.

 1. Het volstaat om één van de stijlen aan te wijzen om via een livevoorbeeld het effect op de geselecteerde tekst meteen te kunnen evalueren.
 2. Klikken op een stijl past deze toe op het geselecteerde tekstdeel.

2.2. WordArt-tekstopvulling

 1. De vervolgknop van de knop 'Tekstopvulling' opent een kleurenpalet waarin de kleur van het tekstdeel kan worden gekozen

 1. De optie 'Kleurovergang' laat toe twee kleurschakeringen te combineren in verschillende richtingen
 2. De optie 'Meer kleurovergangen' opent een taakvenster 'Vorm opmaken' waarin tal van tekstopvullingen kunnen worden ingesteld

2.3. WordArt-tekstkader

 1. De vervolgknop van de knop 'Tekstkader' opent een kleurenpalet waarin de kleur van de omkadering van het tekstdeel kan worden gekozen

 1. De optie 'Streepjes' opent een menu waarin een gepaste kaderstijl kan worden ingesteld

2.4. WordArt-teksteffecten

  1. De vervolgknop van de knop 'Teksteffecten' opent een submenu met tal van effecten die op de geselecteerde tekst kunnen worden toegepast

 1. Nieuw sedert Office 2010 is de optie 'Transformeren' die toelaat om de geselecteerde tekst een bepaald 'pad' te laten volgen (boog, cirkel,...). Daarmee worden de opmaakmogelijkheden van WordArt sterk uitgebreid.

Enkele voorbeelden:

 

2.5. WordArt-tekstrichting

 1. De knop 'Tekstrichting' opent een vervolgmenu
 2. In dit menu kan de richting, waarin de tekst in het tekstvak wordt weergegeven, worden gewijzigd

2.6. WordArt-vormstijl

 1. In de groep 'Vormstijlen' van het tabblad 'Opmaak' kan je het uiterlijk van het tekstvak ingrijpend wijzigen door één van de vormstijlen op het tekstvak toe te passen

 1. Door de knop 'Meer' van deze galerij aan te klikken, wordt de galerij geopend
 2. De optie 'Overige themavullingen' biedt de mogelijkheid het tekstvak op te maken met allerhande kleurovergangen